Днес ще се повишават водните нива в горните и средни течения на всички черноморските реки

10 ноември 2016 | 09:58
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) валежите още преди обед навсякъде ще спрат. Привечер на места, главно в планините в Западна България отново ще превали - количества до 5 л/кв.м. През нощта срещу петък на места в северозападната част от страната и в планините на Западна България отново ще превали. Количества - до 5 л/кв.м. В петък през деня ще е без валежи. През нощта срещу събота и в събота от запад на изток на много места ще превали. Количества за денонощието - в северозападните райони 10-15 л/кв.м, в останалата част от Северна и Западна България - предимно 5-10 л/кв.м, в Централна Южна и в Югоизточна - до 5 л/кв.м. През нощта срещу неделя валежите бързо ще спрат, най-късно в Източна България, където ще паднат още до 5 л/кв.м. През денонощието от 8 ч на 8.11 до 8 ч на 9.11 в по-голямата част от страната водните нива са се повишавали. Значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн, във водосборите на р. Лом и р. Искър, в Източнобеломорския басейн, във водосбора на р. Чепинска (родопски приток на р. Марица), в Западнобеломорския басейн, във водосборите на р. Струма и р. Места. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р. Струма при гр. Перник, р. Бистрица при с. Гърляно, р. Джерман при гр. Дупница. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -67 см до +113 см; Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +12 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +37 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -26 см до +110 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН: Дунавски басейн: Днес в резултат на интензивни валежи, са възможни повишения на речните нива в целия басейн. По-съществени се очакват да са във водосборите на р. Вит и на разположените на изток от нея ( р. Осъм, р. Янтра – в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й р. Стара река и р. Джулюница), р. Русенски Лом и Добруджанските реки. От следобедните часове днес и утре, нивата в басейна ще започнат да се понижават. На 12 ноември отново ще има временни повишения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 10, 11 и 12 ноември ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес по-значително ще се повишат нивата и водните количества на реките във водосборите над яз. Панчарево - р. Владайска, р. Банкенска, р. Лесновска, р. Блато, р.Батулийска, р. Искрецка и р. Малък Искър, р. Златна Панега и р. Гостиля.  Водните количества над и в района на гр. Нови Искър ще бъдат около прага за внимание. В останалата част от водосбора, водните количества ще бъдат под праговете за внимание. На 11ноември водните нива на реките ще се понижават, но на 12 ноември отново временно ще се повишат. Днес и утре ще се повиши водното нивото в средното и долното течение на основната река Искър. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните за 10, 11 и 12 ноември водни количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Водните нива в целия водосбор рязко ще се повишат. Значителни повишения са възможни по основната река при гр. Габрово, както и във водосборите на притоците й - Голяма река и р. Джулюница. От утре се очаква нивата в целия водосбор да започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 ноември ще бъдат над средно многогодишните стойности. Нивата във водосбора се повишават и ще бъдат значителни. Срещу 12  и на 12 ноември,  водното количество на реката при хидрометричната станция с. Божичен има вероятност да достигне и премине прага за внимание. Черноморски басейн: Днес вследствие на интензивни валежи, значително ще се повишават водните нива в горните и средните части от водосборите на всички черноморски реки. От утре се очаква речните нива да започнат да се понижават. Източнобеломорски басейн: Днес вследствие на валежи ще има значителни повишения на водните нива във водосборите на реките: • р. Тунджа – средното и долното течение (след яз. Жребчево); • р. Марица – в горното и средно течение на основната река и по родопските й притоци, вследствие на оттичане. В резултат на интензивни валежи  ще има значителни повишения в средното и долното течение на основната река (след гр. Пазарджик) и по притоците й  р. Чепинска, р. Въча, р. Сазлийка; • р. Арда – в горното и средното течение на основната река и по притоците й р. Бяла река, р. Черна река, р. Маданска, р. Ардинска, р. Елховска, р. Върбица и р. Елбасандере. Днес и утре се очакват повишения в долните течения на наблюдаваните реки в басейна, вследствие на оттичането им. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Според последните симулации на модела не се очаква водните количества да преминат праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес и утре се очакват повишения в долните течения на наблюдаваните реки в басейна, вследствие на оттичането им. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.