Информационен бюлетин за състоянието на водите за месец март 2022 г.