Информационен бюлетин за състоянието на водите за месец октомври 2021 г.