Информационен бюлетин за състоянието на водите за месец януари 2022 г.