Информационен бюлетин за състоянието на водите за месец януари 2023 г.