Интензивни валежи може да повишат нивата на реките

01 октомври 2018 | 15:39

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -15 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -2 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -1 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -2 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните повишения на водните нива са до +4 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките от басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +28 см; за водосбора на р. Марица от -21 см до +28 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +17 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосборите на реките разположени източно от р. Искър. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива в планинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра, както и във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. През следващите три дни водните нива на реките в басейна ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки.

            Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 02, 03 и 04.10.2018 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 02, 03 и 04.10.2018 г. около и над средномногогодишните стойности. Днес вследствие на валежи ще има повишения на речните нива в планинските части на водосбора и по основната река над гр. Габрово. От утре ще започне процес на понижение на водните нива на реките във водосбора, като в долното течение на основната река до 03.10 ще има повишения вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 02, 03, 04 и 05.10.2018 г. около и над средномногогодишната стойност. Днес вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива в горните части на водосбора. През следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес речните нива във водосборите на Южночерноморските реки ще се повишават значително. От следобедните часове ще започнат значителни повишения и във водосборите на Северночерноморските реки. Най-значителни ще са повишенията във водосборите на реките: р. Батовска, р. Провадийска река, р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска река, р. Изворска, р. Маринка, р. Отманли, р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Караагач, р. Велека, р. Силистар, р. Резовска, където са възможни и локални разливи. От 02.10 ще започне процес на понижение на речните нива в целия басейн, като в резултат на оттичане са възможни повишения в долните течения на основните реки.

Според Европейската система за предупреждение от наводнения, в резултат на валежи, вечерта на 01.10 и през нощта на 01 срещу 02.10 ще има значителни повишения на речните нива в района на Бургас и Варна.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: в сутрешните и обедни часове на 01.10.2018 г. във водосборите на р. Камчия (горното течение на р. Луда Камчия; в обедните и следобедни часове на 01.10.2018 г. във водосборите на р. Фандъклийска, р. Панаир дере, р. Двойница (в долното течение), р. Вая и р. Дращела; във вечерните часове на 01.10.2018 г. и през нощта на 01 срещу 02.10.2018 г. във водосборите на р. Батова и Добруджанските реки.

Източнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи ще има повишения на водните нива във водосборите на р. Тунджа, на р. Арда (над яз. Кърджали и в притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица), на р. Бяла и в средното и долното течение на р. Марица (след гр. Пловдив и в притока ѝ р. Сазлийка). През следващите три дни речните нива в басейна ще започнат да се понижават, като повишения в резултат на оттичане ще има в средните и долните течения на основните реки в басейна.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: в сутрешните и обедни часове на 01.10.2018 г. във водосбора на р. Тунджа (р. Асеневска над яз. Асеновец).

 

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Според последната симулация водното количество на река Черна при гр. Смолян няма да достигне жълтия праг за внимание в обедните часове на 01.10.2018 г..

 

Западнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в долните части от водосбора на р. Места и в целия водосбор на р. Доспат. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

За 1 октомври 2018 г. валежите в източната половина на страната ще продължат. НИМХ е обявил предупреждение за значителни валежи: В области Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас и Варна от втора степен (оранжев код) за количества 25-40 л/кв.м, на места до 50-60 л/кв.м; в области Смолян, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Шумен, Добрич, Силистра, Разград, Русе, Търговище, Велико Търново и Габрово - първа степен (жълт код) за количества 15-35 л/кв.м. На 2 октомври 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 01.10.2018 г. е 4315.8 млн. м3 и представлява 66.5% от сумата на общите им обеми, което e с 0.6% по-малко в сравнение с 28.09.2018 г. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 80.4% от общия им обем;
  • напояване – 54.5% от общия им обем;
  • енергетика – 73.2% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 343.611 млн. м3, което е 69.10% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 222.485 млн. м3, което е 57.38% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 112.382 млн. м3, което 71.72% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 35.518 млн. м3, което е 23.57% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 182.440 млн. м3, което е 45.61% от общия му обем.