Жълт и оранжев код за потенциално опасно време обяви НИМХ за утре

27 ноември 2018 | 16:22

НИМХ обяви за утре жълт и оранжев код за потенциално опасно време. Очакват се дъжд, сняг и снежна покривка, рязко застудяване, поледици, силен вятър, виелици и навявания .

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 27 ноември и срещу 28 ноември във водосборите на Черноморските Добруджански реки, р. Батова, р. Провадийска, р. Камчия, р.Двойница, р. Айтоска, р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска, р. Тунджа, р. Марица, р. Арда и р. Струма.

Анализ на хидрологичната обстановка

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения или са се повишил незначително вследствие на валежи (главно във водосбора на р. Искър). Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -14 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +3 см; за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -5 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи има значителни колебания във водосбора на р. Арда от -125 см до +180 см на р.  Крумовица при с. Г. Кула. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -16 см до +11 см; за останалата част от водосбора на р. Арда от -22 см до +35 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средно течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча от -90 см до +90 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при градовете Пловдив и Първомай са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките  са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -5 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при село Г. Спанчево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през нощта срещу 28 ноември речните нива в басейна ще се повишат, в резултат на валежи. По-значителни ще са повишенията във вечерните часове днес и през нощта във водосборите на добруджанските реки. От следобедните часове на 28 ноември ще започне процес на понижение на водните нива, като вследствие на оттичане ще се повишават нивата на основните реки в долните им течения. На 29 и 30 ноември речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира,че водните количества на 28, 29 и 30 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни, в резултат на валежи и работата на хидротехнически съоръжения, речните нива във водосбора ще се повишат незначително или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водните количества на 28, 29 и 30 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес в следобедните и вечерни часове и през нощта срещу 28 ноември са възможни незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато и р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 28, 29 и 30 ноември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От вечерните часове на 27- ми до обедните часове на 28 ноември ще има повишения на речните нива в целия водосбор, вследствие на валежи. От обедните часове на 28 ноември, нивата във водосбора ще се понижават като вследствие на оттичане ще има повишения в долните части на основната река до сутрешните часове на 29 ноември. Процесът на понижение на речните нива ще продължи и на 30 ноември. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом от 28 до 30 ноември и на 1 декември ще бъде около и над средно многогодишната стойност. От вечерните часове днес ще започнат повишения на речните нива в целия водосбор, вследствие на валежи. От вечерните на часове на 28 ноември ще започне процес на понижение на нивата . Вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на реките до вечерните часове на 29 ноември. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре ще има повишения на речните нива в целия басейн в резултат на валежи. По-значителни ще са повишенията през нощта на 27 срещу 28 ноември във водосборите на Черноморските Добруджански реки, р. Батова, р. Провадийска, р. Луда Камчия, р.Двойница, р. Хаджи дере, р. Ахелой, р. Айтоска, р. Чукарска, р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска, р. Изворска, р. Маринка, р. Отманли, р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Велека, р. Силистар, р. Резовска. На 28 и 29 ноември ще започне процес на понижение на речните нива в целия басейн, като вследствие на оттичането ще има повишения в долните течение на основните реки.

На 27, 28, 29 ноември в резултат на повишение на морското ниво, което ще възпрепятства нормалното оттичане на черноморските реки са възможни разливи в долните течения на р. Батова, р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Велека и р. Резовска.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 27- ми и през нощта срещу 28 ноември във водосборите на Черноморските Добруджански реки, р. Батова, р. Провадийска (средното течение), р. Камчия (средното течение на основната река и горните части от водосбора на притока ѝ р. Луда Камчия), р.Двойница, р. Айтоска (долното течение), р. Русокастренска (долното течение), р. Средецка  и р. Факийска (горните части от водосбора).

Източнобеломорски басейн: Днес и утре  (27 и 28.11), речните нива в целия басейн ще се повишават в резултат на валежи. Значителни ще са повишения през нощта на 27 срещу 28.11 във водосборите на притоците на р. Тунджа в средното и долно течение – р. Беленска, р. Асеновска, р. Мочурица, р. Боа, р. Дереорман, р. Коюнбунар, р. Поповска, р. Калница, р. Куруджа и р. Манастирска, в притоците от долно течение на р. Марица – р. Сазлийка, р. Харманлийска, р. Бисерска, р. Лозенска, р. Голяма и р. Лефченска, в долното течение на  р. Арда и притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица и във водосбора на р. Бяла. На 29 и 30 ноември водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане все още повишения на речните нива ще има в долните течения на основните реки.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 27 – ми  и през нощта срещу 28 ноември във водосборите на р. Тунджа (средните и долни части от водосбора), р. Марица (в долните части от водосбора) и р. Арда (средните части от водосбора).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще достигне жълтия праг за предупреждение в през нощта на 28 срещу 29 ноември.
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще достигне жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 30 ноември.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Според последните симулации водното количество на р. Черна река при  Смолян няма да премине над жълтия праг за внимание.
 • Според последните симулации водното количество на р. Върбица при  Златоград няма да премине над жълтия праг за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през нощта срещу 28 ноември  водните нива на реките от басейна ще се повишават в резултат на валежи. По-значителни ще бъдат във вечерните часове на 27 ноември в долните части на водосбора на р. Струма и притоците ѝ реките Струмешница, Мелнишка и Пиринска Бистрица. През деня на 28-ми и на 29 и 30 ноември речните нива  ще се понижават или ще останат без съществени изменения . Вследствие оттичане ще има незначителни повишения в долните течения на основните реки.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 27- ми  и през нощта срещу 28 ноември във водосбора на р. Струма (р. Струмешница, р. Мелнишка, р. Петричка).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 28 ноември НИМХ обявява жълт и оранжев код за потенциално опасно време. Очакват се дъжд, сняг и снежна покривка, поледици, силен вятър, виелици и навявания и рязко застудяване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 .

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27.11.2018 г. е 3 879,7 млн. м3, представлява 59,8% от сумата на общите им обеми и е еквивалентен на обема от 26.11.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 75,6 % от общия им обем;
 • напояване – 50,9 % от общия им обем;
 • енергетика – 63,8 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

 • Язовир „Кърджали“ – 263,898 млн. м3, което е 53,1% от общия му обем;
 • Язовир „Студен кладенец“ – 175,116 млн. м3, което е 45,2% от общия му обем;
 • Язовир „Ивайловград“ – 125,314 млн. м3, което 80% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

 • Язовир „Копринка“ – 37,818млн. м3, което е 26,6 % от общия му обем;
 • Язовир „Жребчево“ – 167,344 млн. м3, което е 41,8 % от общия му обем.