Жълт код за валежи в 19 области e обявен за 27 май

26 май 2017 | 16:14
Националният институт по метеорология и хидрология на БАН(НИМХ- БАН)  обявява за 27 май 2017 г. предупреждение от първа степен за потенциално опасно време /жълт код/ в 19 области от Централна и Западна България. Ще има значителни, на места – интензивни валежи от дъжд. Очаквани сумарни количества – между 15 и 30 л/кв.м, на отделни места в планините и до 40-50 л/кв.м. По данни на НИМХ-БАН през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се повишавали, като по-значителни са повишенията в Дунавския и Западнобеломорския басейн (с до +44 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:  Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +44 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +10 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +9 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +29 см. Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН: Дунавски басейн: Днес и утре  в резултат на валежи ще продължат повишенията на речните нива в целия басейн. Без съществени изменения ще са само нивата на добруджанските реки. По-значителни ще са повишенията във водосборите на реките  Лом,  Огоста,  Искър, Вит,  Осъм и  Янтра. На 28 май все още ще има слаби повишения в горните течения на реките от басейна вследствие от валежи, като повишенията в долните части на основните реки вече ще се дължат на оттичане. От вечерните часове на 28 май  ще започнат понижения на нивата в притоците и горните течения на реките. На 29 май все още ще има повишения само в долните течения на основните реки вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните  количества на 27, 28 и 29 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи ще има краткотрайни повишение на водните нива на реките във водосбора. По - съществени повишения на водните нива ще има на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. От 28 май речните нива ще започнат да се понижават, но водното ниво в средното и долното течение на основната река ще продължи да се повишава. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  На 27, 28 и 29 май   прогнозираните водни количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни в резултат на валежи ще продължат повишенията на водните нива във водосбора на р. Янтра. През нощта срещу 27 май  се очаква водното количество на основната река при Габрово да премине прага за внимание и да се задържи над него до 28 май.  Значителни ще бъдат повишенията и във водосборите на притоците - реките Лефеджа и  Росица. На 28 май речните нива плавно ще започнат да се понижават, като повишения ще има все още в долното течение на р. Янтра вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водните  количества в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 май  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще се повишават, днес главно в средните и горните части, а от утре и в долните. От 29 май  ще започне процес на понижение на речните нива във водосбора, като вследствие на оттичане все още ще има повишения в долните му части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 27 май повишения на водните нива вследствие на валежи от дъжд ще има в горните течения на реките  Провадийска,  Голяма Камчия и  Луда Камчия. В резултат на валежи от дъжд на 28 май са възможни краткотрайни повишения на нивата в реките от целия басейн, като по-значителни ще са в южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес  и през следващите два дни в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн. По-съществени ще са във водосборите на: р. Тунджа – в горното и средното течение на основната река и по старопланинските й притоци, р. Марица - във водосборите на десните й притоци на - р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска и р. Черкезица.  От  вечерните часове  на 28 май  водните нива постепенно ще започнат да се понижават, като на 29 и 30 май  ще има повишения само в долните течения на главните реки вследствие на оттичане. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН  прогнозира: Според последните симулации на модела водното количество на р. Черна река при  Смолян днес няма да премине жълтия праг на внимание. Западнобеломорски басейн: Днес  в резултат на валежи ще продължат повишенията на речните нива в басейна. По-значителни  се очаква да бъдат във водосборите на притоците на р. Струма – р. Драговищица, р. Сушичка, р. Лебница и р. Струмешница. чийто водосбори в по-голямата си част се намират на територията на Република Македония, където се очакват значителни количества на валежите. На 27 май  повишенията на речните нива в целия басейн ще продължат. На 28 и 29 май  водните нива постепенно ще се понижават.  Вследствие на оттичане повишения ще има само в долните течения на основните реки. В останалите части от басейна речните нива ще започнат да се понижават. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ За 27 май 2017 г. НИМХ-БАН обявява предупреждение от първа степен за потенциално опасно време /жълт код/ в 19 области от Централна и Западна България. Ще има значителни, на места – интензивни валежи от дъжд. Очаквани сумарни количества – между 15 и 30 л/кв.м, на отделни места в планините и до 40-50 л/кв.м. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 26.05.2017 г. е 4 445,7 млн. м3 и представлява 68,5% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 85,4% от общия им обем;
  • напояване – 56,7% от общия им обем;
  • енергетика – 74,0% от общия им обем.