КАМПАНИЯ „ЯКО Е ДА СИ ЕКО“

Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“

iako-e-da-si-eko

Образователно-информационната кампания „Яко е да си еко“ е финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Тази година тя ще се съсредоточи върху две от приоритетните оси на Програмата – „Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Кампанията цели да подпомигне формирането на екологично съзнание в българските граждани. Дейностите по нея ще бъдат насочени приоритетно към учениците, като гаранция за устойчивост на предприеманите мерки по ОПОС 2014-2020. Инициативата „Зелена олимпиада“, в която деца от цялата страна ще решават тестове на екологични теми, е част от Кампанията. Тя се организира за четвърта година от образователния портал Академика БГ. Регистрацията и решаването на тестовете ще бъдат възможно от 28 март до 10 май 2016 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада http://zelenaolimpiada.bg/ на 20 май 2016 г. Награди ще бъдат раздадени на 18 участници – по трима от всеки район за планиране: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен. В заключителните събития по награждаването на най-добрите участници ще участват и актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека със спектакъла „Яко е да си еко“.