Количествата на почти всички реки в страната са около и под праговете за средни води

23 декември 2016 | 09:02
През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни изменения на водните нива на р. Огоста и р. Искър (Дунавски басейн), р. Въча, р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн). В отделни участъци на реките в Дунавски и Черноморски басейн е регистрирано образуване на брегови лед или пълно замръзване на водата, поради малките водни количества и ниските температури. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на р. Марица при градовете Пловдив и Първомай. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +27 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -1 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +23 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +5 см. На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 23, 24 и 25 декември ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.12) и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес (23.12) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Днес в резултат на валежи, са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на южночерноморските реки. Източнобеломорски басейн: Днес (23.12) и през следващите 2 дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. Системите за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозира, водните нива ще бъдат под праговете за внимание. Западнобеломорски басейн: Днес (23.12) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. За повече информация: http://hydro.bg/