Краткотрайни повишения на речните нива

22 юни 2018 | 15:22

За 23 юни 2018 г. НИМХ обявява първа степен (жълт код) за опасност от силен вятър в областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Хасково. В областите Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян има жълт код и за опасност от значителни валежи.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили, или са останали без съществени изменения. По-значителни изменения, са отчетени на река Огоста при с. Бутан (-31/+57 см), река Искър при гр. Роман (-26/+25 см) и ), на река Осъм при Троян (-12/+26 см). В останалата част от басейна водните нива са с изменение в граници от -15 см до +13 см. Водните количества са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения са до -6 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по река Въча (-83/+82 см) и в горното течение на река Марица (от -110 до +108 см).  Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от  -23 см до +21 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -18 см до +21 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес от следобедните часове до сутрешните часове на 23 юни в резултат на валежи, ще има по-значителни повишения на водните нива на реките: Габерска; Стакевска; Чукренска; Неченска (горнота част на водосбора на р. Лом); Превалска; Дългоделска; Бързия;  Шугавица; Ботуня (притоци на р. Огоста); В горното течение на река Искър над яз. Панчарево, реките Владайска, Блато, Искрецка, Малък Искър, Гостиля (притоци на р. Искър); В Старопланинските притоци на реките Вит, Осъм ; реките Видима, Дряновска, Белица, Лефеджа (от водосбора на р. Янтра); горното течение на реките Черни Лом и Бели Лом (от водосбора на р. Русенски Лом); добруджанските реки (р. Царацар, р. Сенковец).

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове днес (22.06.2018 г.) и през нощта на 22 срещу 23.06.2018 г. в горните течения на притоците на р. Огоста (р. Ботуня и р. Въртешница), в горното течение на р. Черни Искър (приток в горното течение на р. Искър) и в средното течение на р. Искър (по основната река и в притоците ѝ р. Искрецка, р. Трескавец, р. Габровница, р. Бебреш, р. Малък Искър и р. Златна Панега), в горните и средните течение на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. От следобедните часове днес и утре до обяд ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, реките Владайска, Лесновска, Блато, Искрецка, Батулийска, Малък Искър, Гостиля и в средното и долното течение на основната река. На 24 и 25 юни речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 23, 24 и 25 юни 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре вследствие на валежи се очакват повишения на водните нива. От  24 и 25 юни речните нива във водосбора ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 23, 24, 25 и 26 юни 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес от следобедните часове до сутрешните часове на 23 юни ще има повишение на водните нива в горната част на водосбора. От 24 юни и през следващите 2 дни речните нива ще се понижават.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Краткотрайни повишения се очакват през деня на 22 юни в старопланинските водосбори от басейна, а в следобедните часове на 23 юни във водосборите на южночерноморските реки. На 24 и 25 юни речните нива ще бъдат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: днес в резултат на валежи на ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските притоци на реките Марица и Тунджа. На 23 и 24 юни в следобедните часове в резултат на валежи ще има се повишават, речните нива на родопските притоци на реките Марица и Арда.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните часове следобедните часове днес (22.06.2018 г.) – в горните части от водосбора на р. Марица над с. Радуил и в притоците ѝ р. Стара (Костенецка) и р. Крива; в следобедните часове на 23.06.2018 г.– в горните части от водосбора на р. Арда над гр. Рудозем; в следобедните и вечерните часове на 24.06.2018 г.– в горните части от водосбора на р. Въча над гр. Девин.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

-            Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

-            Водните количество на Върбица - гр. Златоград  ще достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 23.06.2018 г..

-            Водните количество на р. Черна при гр. Смолян ще достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 23.06.2018 г..

-            Водните количество на р. Елховска при гр. Рудозем ще достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 23.06.2018 г..

Западнобеломорски басейн: днес от следобедните часове до сутрешните часове на 23 юни в резултат на валежи, ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките: Конска, Джерман, Рилска, Санданска Бистрица (притоци на р. Струма). На 23 и 24 юни в следобедните часове в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в долното течение на река Места и във водосбора на река Доспат. На 25 юни речните нива ще останат без съществени изменения.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните часове на 22.06.2018 г. – в горните течения на р. Джерман над гр. Дупница и  на р. Рилска (притоци на р. Струма) и в следобедните и вечерни часове на 24.06.2018 г. – във водосбора на р. Доспат и в притоците на р. Места (р. Канина и р. Бистрица).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.06.2018 г. е 5 026,9  млн. м3 и представлява 77,4 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88,0% от общия им обем;
  • напояване – 64,1% от общия им обем;
  • енергетика – 85,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 455,185 млн. м3, което е 91,5 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 317,824 млн. м3, което е 82,0 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 125,186 млн. м3, което 79,9 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ 79,546 млн. м3, което е 55,9 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 234,440 млн. м3, което е 58,6 % от общия му обем.

Извършват се планирани дейности в чашата на язовир „Цанков камък“, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3. Ремонтът ще продължи през целия месец юни.