Материали за заседание на Координационен съвет по изменение на климата (23.07.2018г.) - български език