Категории
Министерство

Подаване на сигнали за нередности по програма ИСПА/КФ (регламент 1164/94)

Сигнали за нередности могат да се подават в Деловодството на МОСВ или на e-mail: irregularity_ISPA@moew.government.bg

Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция "Европейски и международни проекти" можете да изтеглите тук

Служител по нередностите по ИСПА/КФ Регламент 1164/94: Иван Ацев

Заместник-служител по нередностите по ИСПА/КФ Регламент 1164/94: Сийка Калиманова

Заповедта за назначаване на служителите по нередностите можете да изтеглите тук