Категории
Министерство

Документи

За бенефициенти

На сайта на програма LIFE можете да намерите следните документи и указания за изпълнение на проекти:

Тези документи се публикуват и актуализират на следните адреси:

  1. За управление на проекти http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
  2. За комуникации: http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm

Бенефициентите следва редовно да следят за измененията им.

Публикации

На сайта на програма LIFE ще намерите и разнообразна информация от ЕАМСП, отделни проекти, други публикации за програмата и разнообразни материали – видео, листовки, скрийсвейвъри и т.н. Можете да ги разгледате на адрес http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/index.htm

Най-важни за кандидатите са публикациите относно одобрени и провеждащи се проекти. В тях можете да намерите идеи за партньорства, теми, свързани с вашето проектно предложение и да проверите дали подобен проект вече не е финансиран по програмата (което би намалило шансовете ви за успех при кандидатсвтането).

За целта можете да ползвате тематични публикации като представянията на консервационни проекти, проекти за NATURA 2000, проекти за околна среда и др. Можете да търсите проекти и в базата данни на LIFE, която се намира тук: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm