Категории
Министерство

Контакти

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ПО ПРОЕКТ DANUBE FLOODRISK

Кремена Гочева

Главен експерт

Oтдел "Подготовка на проекти и сключване на договори"

Дирекция "Европейски и международни проекти"

Министерство на околната среда и водите

Адрес: 1000 София, бул. "Мария Луиза" 22

Тел. (359 2) 940 6174

E-mail: k.gocheva@moew.government.bg

 

Наташа Хранова

Младши експерт

Отдел "Подготовка на проекти и сключване на договори"

Дирекция “Европейски и международни проекти”

Министерство на околната среда и водите

Адрес: 1000 София бул. “Мария Луиза” 22

Тел. (+359 2) 940 6599

E-mail: nhranova@moew.government.bg