Категории
Министерство

Атанаска Николова

Атанаска Димитрова Николова

Родена е на 10 февруари 1969 г.

Притежава магистърска степен по специалностите биотехнология и инженерна екология и Европейска MSc степен по Опазване на околната среда и устойчиво развитие.

В периода 1999 – 2008 г. е работила в неправителствения сектор като ръководител проекти, експерт по управление на околната среда и устойчиво местно развитие. Консултант е на местните власти в Черноморски регион при разработването на Общински стратегии за развитие, Общински програми за управление на отпадъците и Общински програми за опазване на околната среда. Член на екипа разработил Регионалния план за развитие на Югоизточен планов регион. Член на екипа изготвил Националния доклад „Целите на хилядолетието, България 2008 г.”, автор на Глава 7- „Осигуряване на устойчива околна среда”.

От юни 2008 г. до юли 2009 г. е ръководила Дирекция „Евроинтеграция“ на община Бургас и е отговаряла за привличане и ефективно усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, както и за международните връзки и партньорства на общината.

От 2009 г. е заместник- кмет на община Бургас с ресор „Европейски политики и програми, околна среда“.

Била е заместник-министър на околната среда и водите в служебния кабинет на проф. Близнашки, както и във втория кабинет на Бойко Борисов. От януари до май 2017 г. е директор на звено експертни представители в ПП на Р България към ЕС в Брюксел.

Преминала е курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация в сферата на стратегическо планиране, разработване на екологични политики, разработване на стратегии за устойчиво развитие. Специализирала е в Белгия, Холандия, Великобритания, САЩ, Унгария и Русия.