Категории
Министерство

Илияна Тодорова

Родена на 02.08.1984 година.

Магистър със специалност „Право“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.

Професионалната си кариера започва през 2008 г. в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград.

През 2017 г. заема длъжността главен юрисконсулт на „ВиК“ ЕООД – Благоевград.

От 2018 г. е директор на дирекция „Управление на водите“ в Министерството на околната среда и водите.