Категории
Министерство

Поля Пенчева

Поля Пенчева – началник на кабинета на министъра в МОСВ

Поля Пенчева е инженер – химик. Завършва Висш химикотехнологичен институт (ВХТИ), гр. София. Специализира в института за следдипломна квалификация към УНСС, във факултета по „Геология и география“ към СУ „Св. Климент Охридски“ и в Американския Университет в България.

Работила е като управител на държавното дружество „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД към Министерство на икономиката, както и в община Панагюрище, където заема длъжността началник отдел „Инвестиции и евроинтеграция“, както и в поделение към Министерство на отбраната (Военно представителство към МК „Оптикоелектрон“, гр. Панагюрище и ВМЗ, гр. Сопот).

Работила е в екип с различни хора от млади и амбициозни, до хора със строга военна дисциплина.