Категории
Министерство

Славея Стоянова

Славея Ангелова Стоянова 

Родена на 23.05.1965 г.

Магистър еколог от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Специализирала:

  • „Технологии за контрол на индустриалното замърсяване“ в „Международен център за трансфер на технологии по опазване на околната среда“ в Йокаичи, Япония по програмата за международно сътрудничество на японското правителство и Japan International Cooperation Agency;
  • “Оценка и контрол на индустриалното замърсяване“ в Турция по програма на турското правителство и United Nations Industrial Development Organization.
  • “Екологичен мениджмънт“ в Лион, Франция.

До 2014 г. екологичната и експертиза е свързана с управление на екологични проекти, комплексни разрешителни, ОВОС, мониторинг и контрол в производствения сектор.

От 2015 г. заема длъжността директор на дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерството на околната среда и водите. Преди това е заемала длъжността „Главен експерт“ в същата дирекция.

Владее английски и руски език.