Категории
Министерство

Зам.-министър Емилия Тончева

Емилия Тончева – заместник-министър в МОСВ

Емилия Тончева е завършила „Право“ в Университета за национално и световно стопанство и развива активна адвокатска практика. През последните 10 години работи успешно в областта на административното право, като специализира в регулации, свързани с различни европейски програми. Има сериозен опит и в областта на екологичното право и по-специално - по въпроси за опазване на биологичното разнообразие.

Задълбоченият интерес към природозащитната дейност я подтиква към придобиването и на магистърска степен по „Екология и ООС“ - в Биологическия Факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, което представлява уникално съчетание от правни знания и професионално разбиране на проблемите на екологията. Като дипломант в Катедра „Екология и ООС“ (през 2020 г.) разработва и защитава дипломна работа на тема: „Екологична значимост на зоологическите градини и приносът им за опазване на биологичното разнообразие“ с Научен ръководител: гл. ас. д-р Венислава Спасова и Рецензент: проф. д-р Даниела Симеоновска – Николова.

Била е доброволен сътрудник към Българската орнитологическа централа. В практиката си на орнитолог и на основата на личните си интереси има натрупан теренен опит; участие в различни дейности свързани с мониторинг на птичите популации, както и в събития и дейности, организирани от различни природозащитни организации.

Занимава се с фотография на животински видове и дива природа и често посещава защитени територии в страната и чужбина. През 2016 г. получава награда за спечелено второ място във фотоконкурса „Уики обича Земята“ – със снимка на белоглав лешояд, заснет в Източни Родопи. Фотографията е номинирана от Съвета по маркоиздаване към Министерство на транспорта, съобщенията и информационните технологии на Р България и е издадена и валидирана като официална българска пощенска марка.

Емилия Тончева е семейна, с две деца.

 

Ресорни дирекции и административни структури:

  • Дирекция „Национална служба за защита на природата“;
  • Дирекция „Политика по изменение на климата“;
  • Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“;
  • Дирекции на национални паркове;