Категории
Министерство

Зам.-министър Мария Бояджийска

Мария Бояджийска – заместник-министър в МОСВ

Мария Бояджийска е завършила магистратура по биология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е магистър по „Бизнес администрация и икономика“ от университета в Шефилд (Великобритания). В периода 2000-2005 г. е експерт в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и комплексни разрешителни, предотвратяване и контрол на замърсяването“ в Министерството на околната среда и водите. От 2006 до 2016 г. е заместник-кмет в Столична община по направление „Околна среда“. През последните години Мария Бояджийска работи като експерт в Световната банка и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.