Категории
Министерство

Зам.-министър Николай Сиджимов

Зам.-министър Николай Сиджимов

Николай Сиджимов е роден на 15 октомври 1962 г. в гр. Кърджали. Средното си образование завършва в езиковата паралелка на гимназията в града, след което учи в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Биологически факултет със специализация „Екология и опазване на околната среда“. Започва работа като технолог в СО „Фармахим“ и след изтичане на срока по разпределение, става еколог в Община Сливен. Като такъв е един от основателите на Асоциацията на еколозите от общините в България – АСЕКОБ. Основана през 1992 г, това е една от първите екологични организации в страната след промените и активно работеща с местните власти, държавните институции, НПО сектора и бизнеса на местно ниво. Основните области на дейността й са управлението на околната среда, включително управление на отпадъците, местно самоуправление и развитие на човешките ресурси. Бил е в ръководството на Асоциацията като Председател и Изпълнителен директор.

Докато работи в Сливен участва и в политическия живот като член на Демократическата партия. Избран е за Заместник председател на СДС в града и за общински съветник в местния Общински съвет. Като такъв организира съвместната дейност на общините Сливен, Ямбол, Тунджа, Нова Загора и Стралджа да започнат създаването на първата за страната инсталация за преработка на отпадъци от домакинствата, но след напускане на ОС проекта е отложен и реализиран доста по късно и при други условия.

Заедно с колеги и съмишленици основават Регионалния Център за Икономическо Развитие (РЦИР) в Сливен. Негов Изпълнителен директор е в продължение на 10 години, като реализира успешни програми за подкрепа на малкия и среден бизнес, развитие на предприемачество сред маргинализирани обществени групи, Изграждане на Бизнес Инкубатор в града и др. За кратко e Директор на Фондация Подслон за човечеството – България (Habitat for Humanity).

До настоящия момент продължава развитието си в областта на околната среда, като работи най-вече в сектора на управление на отпадъците, развитие на местната администрация и повишаване на административния капацитет на общинските служители.

Член е на Политическа партия „Зелено движение“ и е в състава на Националния съвет на партията.

Специализирал е по теми за управление на отпадъците в Швеция и Япония, по управление на неправителствени организации в Университет Джонс Хопкинс в САЩ, по подкрепа на бизнеса и развитие на предприемачество в Бизнес колежа на Уисконсински университет.

Владее английски и руски език.