Категории
Министерство

Зам.-министър Петър Димитров

Инж. Петър Димитров – заместник-министър в МОСВ

Инж. Петър Димитров е роден през 1973 г. Магистър е по хидромелиоративно строителство, със специализации в България, Япония, Германия и Италия, докторант е в Университета по архитектура, строителство и геодезия – Хидротехнически факултет. В продължение на 20 години работи в най-голямата по териториален обхват Басейнова дирекция в България – Дунавски район. Заемал е различни експертни и ръководни длъжности, като над 5 години е бил директор на БДДР.

В периода май – декември 2021 година и от август 2022 до началото на юни 2023 година е служебен заместник-министър в Министерството на околната среда и водите.

Участвал е в разработването на стратегически и нормативни документи в областта на управлението на водите на национално и европейско ниво. Представял е страната в експертни групи към Международната комисия за опазване на река Дунав. Ръководил е и е участвал в редица национални и международни проекти, свързани с опазването и устойчивото управление на водите.

В периода 2003 – 2020 г. участва активно в разработването, актуализацията и прилагането на плановете за управление на водите и за управление на риска от наводнения на Дунавски район и на Международен басейн на река Дунав.

В дейността си се ръководи от принципите на устойчивото развитие и опазването на околната среда и водите.