Категории
Министерство

Борислав Сандов

Борислав Сандов е заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите.

Завършил е Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност “География” и е специализирал в направление “Изменение на климата и управление на води”. Участва активно във всички популярни природозащитни кампании от последните 15 години. Бил е зам.-председател на Студентски съвет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Координатор е за България на Европейската гражданска инициатива за защита на пчелите. Борислав Сандов е изявен природозащитник, работи като експерт по устойчиво развитие и опазване на климата във водещи неправителствени организации. Има дългогодишен опит като организатор и говорител на кампании по опазване на околната среда и преход към зелена икономика.

Той е съпредседател на “Зелено движение” и член на председателския съвет на Демократична България. Борислав Сандов е народен представител в 45-ото и 46-ото Народно събрание и председател на постоянната парламентарна Комисия по околната среда и водите в 46-ото Народно събрание.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА И ДЛЪЖНОСТИ, ДИРЕКТНО ПОДЧИНЕНИ НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:

  • Дирекция „Политика по изменение на климата";
  • Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество";
  • Инспекторат;
  • Дирекция „Вътрешен одит";
  • Финансов контрольор;
  • Служител по сигурността на информацията;
  • Национален доверителен екофонд;
  • Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда;