Категории
Министерство

Контакти

 

Национално звено за контакт по програма LIFE

Националното звено за контакт се намира на адрес 1000 София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №22.

lifencp@moew.government.bg

 

Лица за контакт:

Татяна Султанова

Началник отдел

Адрес: 1000 София бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22

Тел.: (359 2) 940 65 37

E-mail: tsultanova@moew.government.bg

 

Атанас Сотиров

Държавен експерт

Адрес: 1000 София бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22

Тел.: (359 2) 940 61 54

E-mail: a.sotirov@moew.government.bg

 

Маргарита Стойкова

Главен експерт

Адрес: 1000 София бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22

Тел.: (+359 2) 940 62 94

E-mail: mstoykova@moew.government.bg

 

Тоника Заекова

Старши експерт

Адрес: 1000 София бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22

Тел.: (+359 2) 940 66 71

E-mail: tzaekova@moew.government.bg