Категории
Министерство

За кандидати: покана 2017 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ ПО ПОКАНА 2017 НА ПРОГРАМА LIFE,

Във връзка с наближаването на крайните срокове за подаване на проектни предложения по Покана 2017 на Програма LIFE през месец септември т. г., молим онези от Вас, които възнамеряват да поискат от МОСВ писма за подкрепа на проектните си предложения (Форма А8), да се запознаят и да вземат предвид следните указания:

1. Адресирайте Вашите писма до министъра на околната среда и водите, г-н Нено Димов, с копие до г-жа Силвия Рангелова – директор на дирекция КВЕСМС.
Изпращайте писмата по официален ред, през деловодната система на МОСВ, както и по електронна поща на електронните адреси на лицата за контакт по Програма LIFE.

2. Писмата следва да съдържат кратко описание на проектната идея, целите и очакваните резултати, партньорството (ако има такова), политиките по околна среда, към които е насочен   проектът, индикативен бюджет. Моля, обосновете, защо считате, че проектът трябва да получи подкрепата на ведомството.

3. Посочете лица за контакт – име, телефон и електронен адрес.

4. Към писмата приложете кратко резюме на проекта с описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени (по възможност на английски език). Задължително посочете, в кой от тематичните приоритети и проектни теми (project topics) на Програмата попада Вашият проект.

5. Моля да имате предвид, че процедурите за проверка и съгласуване с компетентните ресорни дирекции в МОСВ, подготовката и подписването на писмата за подкрепа от министъра изискват технологично време. Изхождайки от предишния си опит, Националното звено за контакт Ви препоръчва да предвидите минимум 10 работни дни от входирането на Вашето искане за подкрепа в деловодството на МОСВ. Само така можем да Ви гарантираме навременното издаване на писмо за подкрепа, в случай че МОСВ се ангажира с такова.
Препоръчваме Ви да изпратите исканията си възможно най-скоро след запознаване с настоящите указания, но не по-късно от средата на м. август 2017 г.

С пожелание за успех,
Екипът на Националното звено за контакт

_____________________________________________________________________________________________________________

 

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ за кандидатстване по Покана 2017 на Програма LIFE

_____________________________________________________________________________________________________________

Бихме искали да Ви уведомим, че публикуваме график с обучения за потенциални бенефициенти за месец март 2017 г., както и регистрационна форма на участниците. Документите може да изтеглите от тук.

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ М. МАРТ

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Всеки кандидат, който желае да участва в някое от посочените обучения, следва да попълни регистрационната форма и да я изпрати на следната електронна поща: r.jmouranova@moew.government.bg не по-късно от предходния работен ден.

Моля да обърнете внимание, че обученията са тематични и стартират с обучение за общините.