Министерството на здравеопазването обяви Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12. 09. 2013 г. Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ). Националният конкурс започва от 10 ноември 2016 г. и продължава до 1 юни 2017 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 ноември 2016 г. – 5 декември 2016 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 22 декември 2016 г. – 2 май 2017 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане. Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса! Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2017 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще е през юни 2017 г. Предвидени са общо 13 предметни награди – по три във всяка възрастова категория, 3 поощрителни награди и една специална награда. Пълната информация за регламента на конкурса – изисквания за кандидатстване за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции, Регионалните инспекторати по образование и Регионалните инспекции по околна среда и водите в страната, както всяка година, са в готовност да оказват необходимата помощ на участниците.