МОСВ подкрепя кампанията „Какво толкова“ срещу замърсяването с филтри от тютюневи изделия

07 декември 2022 | 14:36

С подкрепата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) Българската асоциация на тютюневата индустрия (БАТИ) инициира информационна кампания за превенция на замърсяването с угарки от цигари и тютюневи продукти под мотото „Какво толкова!?“.

Целта на кампанията е да повиши информираността за негативното въздействие от замърсяването с филтри от тютюневи изделия върху околната среда, като събуди личната отговорност на пушачите да променят поведението си, призовавайки ги да изхвърлят фасовете си само на определените за това места. 

Филтрите на цигарите са направени от модифициран растителен полимер и попадат в списъка с вещества и продукти, които са обект на специална регулация от Европейската комисия чрез Директива (ЕС) 2019/904. Тя се отнася за продуктите за еднократна употреба, съдържащи пластмаси. Според 75% от анкетираните в международно проучване в 10 държави през 2020 г. филтърът е направен от памук или хартия,  а очакванията са да се разложи от дъжда или някой друг да го почисти.

29% или близо една трета от угарките се изхвърлят извън коша за отпадъци – на улицата, тротоара, в парка или природата. Toва показват данните от проучване на Европейската комисия (ЕК) от 2018 г., свързано със замърсяването с продукти, съдържащи пластмаса за еднократна употреба, включително филтри от тютюневи изделия. Кампанията се стреми да промени навиците на тези потребители, които хвърлят фаса с оправдания като: „От един път нищо няма да стане”, „Всички го правят”, „Не улучих коша“.

За голяма част от потребителите угарките са незабележим отпадък. Въпреки че фасовете от цигари и тютюневи продукти са много малка част от всички неправилно изхвърлени отпадъци – според изследване на ЕК те формират само 0.34% от отпадъка, изхвърлен извън определените за това места – за потребителите е лесно да предотвратят погрешното им изхвърляне.

Затова целта на кампанията е аудиторията да припознае себе си зад оправданията, които използва.  „Какво толкова!?“ е често използван израз, който илюстрира представата за проблема с изхвърлените фасове като нещо несъществено. Предложените в кампанията „оправдания“ са често срещани и показват начина на мислене на част от потребителите.

Кампанията „Какво толкова!?“ е насочена към пълнолетните потребители на тютюневи изделия, но също така и към обществеността, която не трябва да проявява толерантност към неправилното изхвърляне на отпадъци.