На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда под мотото „Възстановяване на екосистемите“

Днес - на 5 юни, отбелязваме Световния ден на околната среда. На този ден ще се постави началото на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, а правителствата, предприятията, организациите и гражданите са приканени да обединят усилия в глобално движение за предотвратяване, спиране и обратимост на разрушаването на екосистемите, осигурявайки устойчиво бъдеще за всички.

Програмата на ООН за околната среда публикува практически наръчник със заглавие „Книга за възстановяване на екосистемите“. Той предлага широк спектър от дейности, които могат както да забавят и спрат унищожаването на екосистемите, така и да насърчат тяхното възстановяване. В него се представят различни подходи за възстановяване на осем ключови типа екосистеми – гори и дървета, реки и езера, градски райони, океани и морета, земеделски земи и пасища, планини, торфища.

В редица училища и детски градини на територията на общините София, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Варна, Русе, Благоевград, Шумен, Смолян, Монтана  и др. ще се проведат открити уроци, дискусии, конкурси и презентации, посветени на опазването на околната среда и грижата за състоянието на екосистемите.

Във Велико Търново, Пловдив, Стара Загора, Плевен и Русе се организират изложби, а в София фотоконкурс  на тема „Възстановяване на екосистемите“.

В „Арт работилница“ в Смолян и работилница „Зрънце любов“ в Благоевград ще се декорират текстилни торбички със защитени растителни и животински видове, и ще се направят хранилки за птици от рециклирани отпадъци.

В Бургас, Стара Загора, Плевен и Хасково ще се проведат инициативи по почистване, засаждане на местни видове растения, поставяне на хранилки за птици и други.

Националните паркове „Пирин“, „Рила“ и „Централен Балкан“ организират тематични походи, а велопоход ще се проведе в Парк „Кенана“.

За повече информация относно предстоящите събития и инициативи в страната може да посетите интернет страниците на Регионалните инспекции по околната среда и водите, Басейновите дирекции и Дирекциите на Националните паркове.

 

Допълнителна информация за кампанията на ООН за 5 юни

World Environment Day initiatives