Не се очакват промени в речните нива

02 август 2019 | 14:48

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се повишавали или са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения на водните нива при отделни измервателни пунктове, а планинските части на водосборите. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -22 см до +14 см; за водосбора на р. Искър от -11 см до +19 см; за водосбора на р. Вит от -45 см до +47 см, за водосбора на р. Осъм от -30 см до +54 см; за водосбора на р. Янтра от -16 см до +52 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +17 см. В резултат на действието на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Искър в средното течение (от -21 см до +86 см при гр. Нови Искър). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количество на р. Искър при гр. Нови Искър и в горните части от водосборите на р. Осъм и р. Янтра са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се повишавали в резултат на валежи и работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -25 см до +24 см; за водосбора на р. Марица от -28 см до +40 см; за водосбора на р. Арда от -24 см до +48 . В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Марица при гр. Белово с до ±83 см, Въча при гр. Девин с до ±89 см и Тунджа при с. Баня (Сливенско) с -44/+43 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -4 до +8 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (02.08) водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от ранните сутрешни часове на 03.08 ще започнат да се повишават водните нива на реките в басейна, като значителни ще са те сутринта във водосборите на реките западно от р. Огоста (р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица) и през следобедните и вечерни часове във водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм, горните части от водосбора на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. На 04 и 05.08 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане повишения ще има в средните и долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.08.2019 г ще бъдат около средномногогодишните стойности. На 03.08, в резултат на валежи ще се повишават речните нива в горните части на водосбора (над яз. Огоста). На 04.08 и на 05.08 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.08.2019 ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.08) от вечерните часове до следобедните часове на 03.08, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Перловска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Бебреш, р. Златна Панега, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 03, 04 и 05.08.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.08) и утре, в резултат на валежи се очаква известно повишение на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 03, 04, 05, 06 и 07.08.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (02.08) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (02.08) речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. В резултат на валежи на 03.08 в следобедните и вечерни часове речните нива в басейна ще се повишават значително. На 04 и 05.08 речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (02.08) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 03.08 краткотрайни повишения на речните нива ще има в целия басейн, по-значителни във водосбора на р. Тунджа (горните и средни части) и в планинските притоци на р. Марица. На 04 и 05.08 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (02.08) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 03.08 краткотрайни повишения на речните нива ще има в целия басейн. На 04 и 05.08 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 3 август 2019 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър от запад-северозапад със средна скорост 14-19 м/с и пориви до 25 м/с за Северна България и областите София-област, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. Първа степен (жълт код) се издава и за интензивни валежи от дъжд, гръмотевични бури и условия за градушки. През нощта срещу събота явленията ще бъдат в областите Видин, Враца и Монтана, а през деня - в Североизточна България. Очаквани количества 20-25 л/кв.м, на места до 30 л/кв.м.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 02.08.2019 г. е 4200,8 млн. м3, представлява 64,7% от сумата на общите им обеми и е с 0,5% по-малка от обемите на 01.08.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 76,8% от общия им обем;
  • напояване – 59,8% от общия им обем;
  • енергетика – 73,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ 352,967 млн. м3, което е 70,99% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 254,549 млн. м3, което е 65,64% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 85,509 млн. м3, което е 54,57 % от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 77,848 млн. м3, което е 54,74% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 176,188 млн. м3, което е 44,05% от общия му обем;