Не се очакват съществени изменения на речните нива

06 ноември 2017 | 15:30

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания от  (- 14/+ 75 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Марица и Арда.Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 13 см до + 12 см

Черноморски басейн: понижения с до - 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 14 см до + 75 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 5 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В следобедно-вечерните часове на 8 ноември в резултат на валежи са възможни краткотрайни колебания на водните нива във водосборите на реките Лом, Огоста, Искър – в горното и средното течение, Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 7, 8 и 9 ноември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: във вечерните часове днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на водните нива във водосборите на южночерноморските реки. През следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и утре водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В следобедно-вечерните часове на 8 ноември в резултат на валежи са възможни краткотрайни колебания на нивата във водосборите на родопските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В следобедно-вечерните часове на 8 ноември в резултат на валежи са възможни краткотрайни колебания на нивата във водосборите на наблюдаваните реки Доспат, Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

 На 7 ноември 2017 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 6 ноември 2017 г. е 3790,1 млн. м3 и представлява 58, 8% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78, 5% от общия им обем
  • напояване – 42, 7% от общия им обем
  • енергетика – 67 % от общия им обем.