НИМХ – БАН обявява жълт код за опасност от значителни валежи и силен вятър в 16 области

27 октомври 2017 | 16:05

За 28 октомври 2017 г. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обявява първа степен (жълт код) за опасност от значителни валежи в областите Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В областите Видин, Монтана, Враца и Благоевград е обявен жълт код за силен вятър. НИМХ – БАН предупреждава, че количества валеж за денонощието ще са от 5 до 15 л/кв.м, а в източните райони – до 20 л/кв.м. Изтензивни валежи през следващите 48 часа се очакват в Дунавския басейн – във водосбора на р. Лефеджа, а в Черноморския басейн – в  горните части от водосбора на р. Камчия.

През изминалото денонощие, вследствие на оттичане са се повишавали речните нива в долните течения на част от основните реки в Дунавския, Черноморския и Източнобеломорския басейн (до + 72 см). По-съществено повишение в Източнобеломорския басейн е регистрирано на р. Мочурица при с. Чарда (+ 129 см), вследствие на оттичане от по-горните части от водосбора. Речните нива в останалите части от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на повечето от наблюдавани реки в страната са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества във долните течения на реките Вит, Осъм и Янтра, както и в притока й р. Лефеджа (Дунавски басейн) и в долното течение на р. Факийска (Черноморски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 88 см до + 72 см

Черноморски басейн: колебания от - 100 см до + 3 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 92 см до + 129 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 13 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 28 октомври вследствие на валежи водните нива ще се повишават незначително и краткотрайно в реките от целия басейн. На 29 и 30 октомври речните нива ще се понижават или ще са без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 октомври ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес водните нива на реките в басейна ще се понижават. От ранните часове на 28 и на 29 октомври ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна. На 28 и 29 ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 28, 29 и 30 октомври, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре водни нива във водосбора ще се понижават. От вечерните часове на утрешния ден и на 29 се очакват незначителни повишения, вследствие на очаквани валежи. На 30 октомври речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 28, 29, 30 и 31 октомври водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес нивата в целия водосбор ще започнат временно да се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази до обедните часове на утрешния ден, когато вследствие на валежи ще започне процес на повишение на речните нива. На 29 и 30 ще се повишават нивата в средните и долни части на основните реки. От сутрешните часове утре ще започне процес на понижение на нивата – отначало в горните части на водосбора, от вечерните в понеделник – в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.           

Черноморски басейн: днес речните нива ще продължават плавно да се понижават, като вследствие на високата почвена влажност ще се задържат високи. В  резултат на валежи утре се очакват краткотрайни повишения на нивата ще има в реките от целия басейн, като по-значителни ще са в южночерноморските реки. На 29 и 30 октомври речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще продължат да се понижават, като в резултат на оттичане ще има краткотрайни повишения в долните течения на реки Мартица и река Тунджа до вечерните часове днес. В резултат на валежи утре са възможни краткотрайни незначителни повишения в долните течения на р. Тунджа и р. Марица, както и в целия водосбор на р. Арда. На 29 и 30 октомври речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НШМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: речните нива в басейна днес ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Утре в целия басейн ще има краткотрайни и незначителни повишения на нивата. На 29 и 30 октомври речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27 октомври 2017 г. е 3806,3 млн. м3 и представлява 58, 6% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78, 7% от общия им обем
  • напояване – 42, 6% от общия им обем
  • енергетика – 67, 7% от общия им обем.