Нивата на повечето реки се понижават

27 април 2017 | 15:40

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения.Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни колебания (от -16 см до +9 см) във водосборите на реките Искър, Голяма Камчия и Марица. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

     Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +9 см;

     Черноморски басейн: Регистрирани са понижения  до -3 см;

     Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +6 см;

     Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 29 и сутрешните часове на 30 април, в резултат на валежи се очакват незначителни краткотрайни повишения на нивата във водосборите на реките западно от река Искър. На 30 април са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 28, 29 и 30 април ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и в следващите един-два дни нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществена промяна. На 29 април във вечерните часове и на 30 април в резултат на валежи ще има незначителни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: На 28, 29 и 30 април водните количества  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора на р. Янтра ще продължат плавно да се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водните количества в долното течение на реката на 28, 29 и 30 април и 1 май  ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат да се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода 30 април  - 2 май са възможни краткотрайни повишения във водосбора, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 30 април в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 29 и на 30 април са възможни краткотрайни повишения на нивата, главно в планинските части на реките. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 28 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27.04.2017 г. е 4 263,6 млн. м3 и представлява 65,7% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 81,6% от общия им обем;
  • напояване – 55,7% от общия им обем;
  • енергетика – 69,6% от общия им обем.