Нивата на реките ще продължат да се повишават

03 декември 2017 | 22:21

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие вследствие на интензивни валежи от дъжд и оттичане водните нива на по-голямата част от реките в Дунавския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн значително са се повишили. Това е отчетено във водосборите на: р. Искър с до +202 см, р. Осъм с до +121 см и р. Джулюница с до +89 см (Дунавски басейн); р. Харманлийска  с до +202, р. Арда с до +405 см,  (Източнобеломорски басейн).
Водните количества на всички наблюдавани реки са около праговете за високи води. Само реките от Черноморския басейн са с водни количества около прага за средни води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: колебания от -118 см до +204 см;
Черноморски басейн: колебания от -33/+8 см;
Източнобеломорски басейн: колебания от -85 см до +405 см;
Западнобеломорски басейн: повишения с до -165/+70 см.

Хидрологична прогноза
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:
Дунавски басейн: Повишения все още ще има във водосборите на р. Осъм , р. Янтра и р. Русенски Лом. На 04, 05 и 06.12 водните нива в реките от целия басейн, ще се понижават или ще са без съществени изменения. И утре повишения са възможни само в долните части на р. Янтра и р. Русенски Лом.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 04, 05 и 06.12.2017г. над средномногогодишните стойности. Водното количество на р. Искър при с. Ореховица ще бъде около жълтия праг за предупреждение и на 04 и 05.12 . ще бъде над жълтия праг за предупреждение. От 05.12 речните нива в целия басейн ще се понижават.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 04, 05 и 06.12.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От утре (04.12) ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане до 05.12 все още ще има значителни повишения в долното течение на основната река.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водни количества в долното течение на реката на 04, 05, 06 и 07.12.2017 г. над средномногогодишните стойности. До 05.12 се очакват значителни повишения в целия водосбор: След 03.12 ще започне процес на постепенно понижение на речните нивата във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Черноморски басейн: Утре и през следващите два дни нивата на реките в целия басейн ще се понижават или ще са без изменения.
Източнобеломорски басейн: От 04.12. водните нива в целия басейн ще започнат плавно да се понижават, като вследствие на оттичане ще има значителни повишения в средните и долните течения на основните реки. На 06.12. в целия басейн речните нива ще се понижават плавно или ще са без съществени изменения.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:
Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще се задържи над жълтия праг до сутрешните часове на 05.12.2017г. Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще премине над жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 04.12. и ще се задържи над него до сутрешните часове на 08.12.2017г.
Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:
Водното количество на р. Черна при гр. Смолян е преминало жълтия праг на внимание и ще се задържа над него на 03.12.2017 г. Водното количество на р. Арда при гр. Рудозем е преминало жълтия праг на внимание и ще се задържи над него до вечерните часове на 03.12.2017 г. Водното количество на р. Арда при гр. Рудозем и р. Маданска при Мадан е преминало жълтия праг на внимание и ще се задържи над него до следобедните часове на 03.12.2017 г. Според последните симулации водното количество на р. Ардинска при Ардино и р. Арда при Китница няма  да премине жълтия праг за внимание.
Западнобеломорски басейн: И утре (04.12) речните нива в басейна ще се понижават постепенно. Все още съществени повишения ще има в средните и долни течения на основните реки (Струма, Места и Доспат), вследствие на оттичане. На 06.12 речните нива в целия басейн ще се понижават.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
На 4 декември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.
Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/