Обявено е бедствено положение в Бургас и Камено

25 октомври 2017 | 16:42

За област Бургас е обявен червен код (най-висока степен) поради продължаващите валежи. На места в областта регистрираното количество на валежа вече е над 100 л/кв.м. Очаква се до утре сутринта валежите да спрат.

Измерените количества валеж за 24 часа от 7 часа на 24 до 7 часа на 25 октомври са: Бургаска област: Карнобат – 181 л/км.м, Зидарово –  157 л/км.м, Граматиково –  141 л/кв.м, Кости –  75 (до 9.30 ч. –  още 16 л/кв.м), Тръстиково –  70 л/кв.м, Веселие –  62 л/кв.м, Дъскотна –  24 л/кв.м, Руен –  20 л/кв.м, Факия –  19 л/кв.м, Несебър –  9 л/кв.м). Ямболска област: Бояджик и Стралджа –  по 31 л/кв.м. Сливенска област: Стара река –  71 л/кв.м, Тича –  59 л/кв.м, Въглен –  52 л/кв.м, Градец –  50 л/кв.м, Блатец –  34 л/кв.м.  Обявено е бедствено положение в общините Бургас и Камено в следствие на обилни дъждове. Получена е информация за скъсани язовирни стени на яз. „Сухото дере 1“, „Сухото дере 2“, „Сухото дере 3“ в землището на Бургас, на язовирни стени на яз. „Чанаджик 1“, яз. „Чанаджик 2“, яз. „Чанаджик 3“ и яз. „Чотората“, находяши се в землището на с. Трояново, община Камено, област Бургас. В община Айтос  микроязовир „Боаза 2“ в землището на Малка поляна е със скъсана язовирна стена, залети са ниви, няма поражения по населени места или инфраструктура. Язовир „Ясна поляна“ прелива с 4 м3/сек. към 15 часа на 25 октомври в следствие на обилните валежи. Количествата валежи намаляват, очертава се и тенденция към намаляване на преливното водно количество. Осигурена е нормална проводимост на реката след язовира, която може да проведе преливащите водни количества и няма опасност за населените по течението на реката след язовира.

Поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на язовири, хидротехнически и защитни съоръжения се осигуряват от собствениците. Контролът по изпълнение на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация, са възложени на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

В следствие на проливните валежи р. Велека е излязла от коритото си, мостът на пътя за с. Фазаново е залят, реките Орешка и Трионска също са излезли от коритото си.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) прогнозира:

 • Водното ниво на р. Мочурица при с. Воденичане е възможно да достигне оранжевия праг за предупреждение в късните вечерни часове днес и ранните часове на утре. Дата на прогнозата: 25.10.2017 08:00.
 • Водното ниво на р.Тунджа при Ямбол е възможно да достигне жълтия праг за предупреждение в ранните часове на 26 октомври.
 • Водното ниво на р.Тунджа при Елхово е възможно да премине жълтия праг. предупреждение в сутрешните часове на 27.10. и ще остане над него до 29.10.2017 г.

По данни и прогнози на НИМХ – БАН през изминалото денонощие вследствие на валежи са се повишавали речните нива в цялата страна. Значителни повишения са отчетени във водосборите на р. Янтра (до + 260 см на р. Джулюница при с. Джулюница), р. Беленска при г. Чумерна (приток на р. Тунджа) с + 71 см. В резултат на интензивните валежи във водосборите на южночерноморските реки са регистрирани поройни наводнения, както и значителни повишения на речните нива: р. Ропотамо при с. Веселие (+ 300 см), р. Айтоска при гр. Камено (+ 206 см). По протежение на р. Факийска има регистрирани локални разливи. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около праговете за средни води, като във водосборите на р. Янтра и в черноморските реки са около праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 66 см до + 260 см

Черноморски басейн: колебания от - 10 см до + 292 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 101 см до + 71 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 13 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн от вечерните часове днес ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като вследствие на оттичане до 27 октомври ще са възможни повишения в средните и долните течения на основните реки. На 28 нивата на всички наблюдавани реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 октомври ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има повишения на водните нива на реките, като по-съществени ще бъдат във водосборите над яз. „Панчарево“ и реките Владайска,  Лесновска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега. Днес ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. В следващите три дни водните нива на реките в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 октомври, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива в целия водосбор на р. Янтра ще продължат да се повишават, като в горното течение на основната река при Габрово има вероятност водното количество да премине прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 октомври ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: от следобедните часове днес нивата на реките в басейна ще започнат плавно да се понижават, като вследствие на валежи ще се задържат високи. В резултат на оттичане се очакват повишения в долните течения на основните реки. На 27 и 28 октомври нивата на всички реки в басейна ще се понижават. До сутрешните часове на утре са възможни локални разливи в долните течения на южночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн: в резултат на валежи днес ще има повишения на водните нива в долното течение на р. Тунджа, в средното и долното течение на р. Марица, както и във водосбора на р. Бяла. От утре речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има краткотрайни повишения в долните течения на основните реки до 27.10.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че::

 • Водното ниво на р. Мочурица при с. Воденичане е възможно да достигне оранжевия праг за предупреждение в късните вечерни часове днес
 • Водното ниво на р.Тунджа при Ямбол е възможно да достигне жълтия праг за предупреждение в ранните часове утре
 • Водното ниво на р.Тунджа при Елхово е възможно да премине жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 27 и ще остане над него до 29 октомври

Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че:

 • Според последните симулации на модела водното количество на р. Черна при Смолян няма да премине жълтия праг на предупреждение
 • Според последните симулации на модела водното количество на р. Елховска при Рудозем няма да премине жълтия праг на предупреждение
 • Според последните симулации на модела водното количество на р. Маданска при Мадан не се очаква да премине жълтия праг на предупреждение
 • Според последните симулации на модела водното количество на р. Ардинска при Ардино не се очаква да премине жълтия праг на предупреждение

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки до утре.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

За 26 октомври 2017 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM0opasni1&nd=1&lng

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 25 октомври 2017 г. е 3803,3 млн. м3 и представлява 58, 6% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 78, 5% от общия им обем
 • напояване – 42, 3% от общия им обем
 • енергетика – 67, 8% от общия им обем.