Очаква се повишение на речните нива в резултат на валежи

25 юни 2019 | 13:46

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се повишили, в резултат на валежи. По-значителни колебания на водните нива са регистрирани във водосборите на р. Огоста (по основната река при с. Бутан с до -9/+34 см), р. Искър (по основната река с до -80/+127 см и в притоците ѝ р. Банкенска при гр. Банкя с до -26/+27 см и р. Малък Искър при гр. Етрополе с до -24/+45 см) и на р. Янтра (в притока ѝ р. Голяма река при гр. Стражица с до -18/+30 см). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -17 см до +22 см, за водосбора на р. Вит от -11 см до +22 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +19 см; за водосбора на р. Янтра от -14 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -14 см до +21 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са само р. Палакария при с. Рельово, р. Искър при гр. Нови Искър, р. Осъм при гр. Троян и р. Росица при гр. Севлиево.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от  -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са се повишили. В резултат на валежи и работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Тунджа (по основната река при гр. Павел баня с до -8/+21 см, при с. Баня (Сливенско) с до -38/+38 см и в притока ѝ р. Беленска при гара Чумерна с до -33/+37 см), Марица (по основната река при градовете Белово с до -83/+87 см, Пазарджик с до -15/+44 см, Пловдив и Първомай с до -2/+20 см и в притоците ѝ р. Стара река (Пещерска) при с. Ново село с до -31/+48 см, р. Тополница при с. Поибрене с до -33/+110 см, р. Луда Яна при с. Росен с до -8/+129 см, р. Въча при гр. Девин с до -86/+88 см и на р. Стряма при гр. Баня и с. Трилистник с до -5/59). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -17 см до +17 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са само р. Тунджа при гр. Павел Баня и р. Тополница при с. Поибрене.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили, в резултат на валежи. По-значителни колебания на водните нива са регистрирани във водосборите на р. Места (по основната река при м. Момина кула и с. Хаджидимово с до -4/+43 см) и на р. Струма (в притоците ѝ р. Благоевградска Бистрица с до -14/+27 см, р. Градевска при с. Градево с до -8/+24 см           и р. Лебница при с. Лебница с до           -4/+34 см). В останалата част от водосбора на р. Струма от -15 см до +17 см. Водните количества на реките във водосбора на р. Места и в долното течение на р. Струма са около праговете за високи води. В останалата част от басейна водните количества са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (25.06) и утре, в резултат на валежи нивата на наблюдаваните реки ще се повишават, по-съществено както следва: на 25.06 в следобедните и вечерните часове във водосборите на реките Огоста (в планинските части), Искър, Вит, Осъм и горните части от водосборите на реките Янтра и Русенски Лом; през деня на 26.06 в горните части от водосборите на реките Искър, Вит и Осъм, както и в горните и средни части от водосборите на реките Янтра и Русенски Лом. На 27.06 реките ще се оттичат.

В резултат на интензивни валежи, във вечерните часове на 25.06 и през нощта срещу 26.06 има опасност от възникване на поройни наводнения в горната част от водосбора на р. Видима (до гр. Априлци) – поречията Зла река, Лява и Дясна Видима, както и в в горната част от водосбора на р. Янтра (до гр. Габрово) – поречията Паничарка, Козлята и Янтра

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (25и 26.06), в резултат на валежи, речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията: във вечерните часове днес (25.06)и през нощта на 25 срещу 26.06 по основната река в района на гр.Монтана, както и в притоците р. Дългоделска Огоста (над с. Меляне), р. Бързия (в района на с.Бързия), р. Берковска (в района на гр.Берковица), р. Шугавица (над с.Черкаски), р.Ботуня (в района на гр. Вършец и над с. Стояново), р. Въртешница (в района на гр.Враца) и в горното течение на р. Скът. От 26.06 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане до 28.06 ще има повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности.   Днес (25.06) и утре в резултат на валежи,речните нива във водосбора ще се повишат. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър, р. Малък Искър,р. Косматица, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основаната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 26, 27 и 28.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (25.06) и през следващите 2 дни, в резултат на валежи речните нива във водосбора ще се повишават, като на 27.06 се очаква нивото на р. Янтра при гр. Габрово да премине жълтия праг за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28, 29 и 30.06.2019г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес и утре (25 и 26.06), в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в басейна главно във във водосбора на р. Черни Лом и притока ѝ р. Бански Лом. На 27 и 28.06 водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (25.06) и утре нивата на наблюдаваните реки ще се повишават, по-съществено както следва: днес в следобедните часове в северните части на басейна – водосборите на реките Хаджийска, Двойница, Камчия, Провадийска, Суха, Батова, както и тези, вливащи се във Варненския залив; на 26.06 в следобедните часове във водосбора на р. Голяма Камчия. От 27.06 речните нива в басейна ще се понижават

В резултат на интензивни валежи, в следобедните часове на 25.06 има опасност от възникване на поройни наводнения в горната част от водосбора на р. Луда Камчия – във водосборите на реките Нейковска и Котленска

Източнобеломорски басейн: Днес (25.06) и утре, в резултат на валежи нивата на наблюдаваните реки ще се повишават, по-съществено както следва: днес в следобедните и вечерни часове в горните и средните части от водосбора на р. Тунджа, във водосбора на р. Арда, в горната и средната част от водосбора на р. Марица и съответните ѝ Рило-Родопски и Старопланински притоци; в следобедните и вечерни часове на 26.06 във водосборите на Рило-Родопските и Старопланинските притоци на р. Марица, както и в горната част от водосбора на р. Тунджа. От 27.06 речните нива в басейна ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи в периода 25-26.06 има опасност от възникване на поройни наводнения във водосбора на р. Тунджа: в следобедните часове на 25.06 в средната част от водосбора на реката (от вливането на р. Селченска / Мъглижка до вливането на р. Твърдишка) - р. Поповска (Борущенска), горните части от водосбора на р. Радова (до вливането на р. Лещова) и р. Лазова (Манастриска); във вечерните часове на 25.06 във водосбора на р. Бабска (до вливането ѝ в р. Тъжа)

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (25.06) и утре, в резултат на валежи са вероятни краткотрайни повишения на речните нива, по-съществено както следва: днес в следобедните часове във водосборите на реките Благоевградска Бистрица и Рилска (Пирински притоци на р. Струма), а във вечерните – в горната част от водосбора на р. Места; на 26.06 в следобедните и вечерни часове в горната част от водосбора на р. Места. От 27.06 нивата на наблюдаваните реки ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 26 юни 2019 г. НИМХ обявява предупреждение от първа степен (жълт код) за потенциално опасно време в 5 области от Южна България за интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се валежи 15-30 л/кв.м, локално до 50 л/кв.м. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 25.06.2019 г. е 4 445,0 млн. м3, представлява 68,5% от сумата на общите им обеми и е равна на сумата от обемите на 24.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,4% от общия им обем;
  • напояване – 55,0% от общия им обем;
  • енергетика – 76,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 334,815млн. м3, което е 67,33% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 276,064млн. м3, което е 71,2% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 122,147млн. м3, което е 77% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 100,734млн. м3, което е 70% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 203,2650млн. м3, което е 50,80% от общия му обем.