Очаква се повишение на речните нива в резултат на валежи

08 април 2019 | 15:00

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -17 см до +19 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -2 см до +10 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -6 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +18 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -82 см до +131 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Тунджа при гр. Павел Баня и р. Въча при гр. Девин са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +5 см, а за водосбора на р. Струма - от -4 см до +6 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (08.04) през деня нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. От вечерните часове днес до вечерните часове на 09.04, в резултат на валежи, повишения на речните нива ще има в целия басейн, като по-значителни ще са те в ранните сутрешни часове на 09.04 във водосборите на реките източно от р. Вит (р. Лом, р. Огоста, горните части от водосбора на р. Искър) и в планинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. От следобедните часове на 09.04 ще започне понижение на речните нива, като в резултат на оттичане повишения ще има все още в долните течения на основните реки. На 10.04 водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. На 11.04 в резултат на валежи са възможни нови краткотрайни повишения на речните нива в басейна. 

Опасност от поройни наводнения по данни на Европейската система за предупреждения за наводнения има на 09.04 в горните части от водосбора на р. Искър над гр. Нови Искър.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (08.04) водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от вечерните часове на 08.04 ще започне повишение на нивата на реките в горното течение на водосбора, а на 09.04 повишения ще има и в средното и долното течение на водосбора. На 10 и 11.04 речните нива ще започнат за се понижават, като в резултат на оттичане все още повишения ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (08.04) водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. През нощта на 08 срещу 09.04 и на 09.04 ще има значителни повишения на речните нива във горните части от водосбора (над яз. Искър) и в притока ѝ р. Малък Искър, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 09, 10 и 11.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (08.04) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. През нощта на 08 срещу 09.04 и на 09.04, вследствие на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 09, 10, 11, 12 и 13.04.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (08.04) нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода от вечерните часове на 08 до 12.04, вследствие на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (08.04) нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществено изменения. От вечерните часове на 08.04 сутринта на 10.04 са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна, в резултат на валежи. По-значителни повишения са възможни в сутрешните часове на 09.04 във водосборите на южночерноморските реки и в следобедните часове на 09.04 във водосборите на Северночерноморските реки. На 10.04 речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. На 11.04 в резултат на валежи са възможни повишения на речните нива в басейна, по-значителни във водосборите на р. Провадийска и р. Камчия. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (08.04) от следобедните часове, в следствие на валежи, ще започнат повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще са те през нощта на 08.04 срещу 09.04 и на 09.04 във водосбора на р. Тунджа под гр. Елхово,  горните части от водосбора на р. Марица и планинските ѝ притоци, целите водосбори на р. Арда и р. Бяла и през нощта на 09 срещу 10.04 в горните и средни части от водосбора на р. Тунджа, средните части от водосбора на р. Марица и горните части от водосбора на р. Арда. На 10.04 през деня и на 11.04 речните нива в басейна ще се понижават, като все още повишения ще има в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене са възможни поройни наводнения през нощта на 08.04 срещу 09.04 и сутринта на 09.04.2019 г. във водосборите на р. Тунджа (горните части от водосбора на притока ѝ р. Ахлатлийска) и р. Марица (Горните части от водосбора на р. Марица над гр. Пазарджик и притоците ѝ р. Тополница (под яз. Тополница), р. Крива, р. Яденица, долните части от водосбора на р. Чеписнка, р. Харманлийска, р. Бисерска и р. Лозенска).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино е възможно да достигне жълтия праг за внимание в обедните часове на 09.04.

Западнобеломорски басейн: от следобедните часове днес и утре (08 и 09.04) в следствие на валежи нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се повишават. По-значителни повишения ще има през нощта на 08 срещу 09.04 долното течение на р. Струма и притока й р. Струмешница и в горните части от водосбора на р. Места. на 10 и 11.04 речните нива ще са без съществени изменения, като в резултат на валежи нови краткотрайни повишения на нивата в долното течение на река Струма ще има през нощта на 10 срещу 11.04.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене са възможни поройни наводнения вечерта на 08.04 и през нощта на 08.04 срещу 09.04.2019 г. във водосбора на р. Места (р. Вищерица, р. Неврокопска, р. Мътница).

Опасност от поройни наводнения по данни на Европейската система за предупреждения за наводнения има на 09.04 в горните части от водосбора на р. Места  и в притока на р. Струма - р. Джерман.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

На 9 април 2019 г. НИМХ обявява жълт код (първа степен) за значителни валежи от дъжд в много области от югозападната половина на страната. Количества за денонощието - 25-35 л/кв.м., в отделни, главно планински райони на Югозападна България са възможни и повече. Вечерта валежите ще отслабват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 08.04.2019 г. е 4 007,7 млн. м3, представлява 62% от сумата на общите им обеми и съответства на общите обеми от 05.04.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 73,3% от общия им обем;

напояване – 51,3% от общия им обем;

енергетика – 67,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 367,749 млн. м3, което е 74,0 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 289,116 млн. м3, което е 74,6 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 114,374 млн. м3, което 73,0 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 70,565 млн. м3, което е 49,6 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 171,436 млн. м3, което е 42,9 % от общия му обем.