Очаква се задържане или слабо понижение на речните нива

21 декември 2016 | 08:09
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес ще има слаби превалявания от сняг на отделни места в източните райони, Стара планина и Странджа. Количествата ще са до 1-2 л/кв.м. В четвъртък и петък не се очакват валежи. През денонощието от 8.00 ч. на 19 декември до 8.00 ч. на 20 декември речните нива в по-голямята част от в страната са останали непроменени. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни изменения в Дунавски басейн - във водосбора на р. Огоста (от -7 до +21 см), в Източнобеломорския басейн - във водосбора на р. Марица (от -95 см до +38 см). Образуване на брегови лед е регистрирано на р. Черни Вит при с. Черни Вит, на р. Бели Вит при гр. Тетевен, на р. Осъм при градовете Троян и Ловеч (Дунавски басейн). Отчетено е наличието на ледена каша при измервателния пункт на р. Места при м. Момина кула. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на р. Марица при градовете Пловдив и Първомай. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +15 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -3 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +7 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +10 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 21, 22 и 23 декември ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и утре, в резултат на валежи от сняг, са възможни незначителни колебания на водните нива в долните части от водосборите на р. Камчия и южночерноморските реки. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.