Очакват се краткотрайни и незначителни повишения на речни нива

29 декември 2016 | 08:30
29-12Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви за днес първа степен за опасност от силен вятър (жълт код) за областите Русе, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Кюстендил и Благоевград. Средната скорост на вятъра се очаква да бъде 10-15 м/сек., с пориви до 24 м/сек, а по крайбрежието на морето до 26-28 м/сек. За последните две области предупреждението важи за долината на река Струма. За Черно море жълт код за силен вятър и вълнение. Усилване на вятъра от север-североизток, през нощта до 14-20, пориви до 24 м/сек (7-8, пориви 9 бала по Бофорт), а утре до 20-24, пориви до 28 м/сек (8-9, пориви 10 бала по Бофорт) и вълнението до 4-5 бала. Днес ще превали сняг на отделни места в Северна България и в планинските райони. Количествата ще са 1-3 л/кв.м, локално до около 10-12. л/кв.м. В петък и събота на места в източните райони и планините ще има слаби превалявания от сняг. Количествата ще са до 2-3 л/кв.м. През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни денонощни колебания на водните нива (от - 17 см до + 32 см) в Източнобеломорски басейн, във водосборите на р. Марица и р. Арда. Поради ниските температури и малките водни количества в отделни участъци на реките в Дунавския и Черноморския басейн е регистрирано образуване на брегови лед. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Марица при градовете Пловдив и Първомай. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 7 см до + 11 см Черноморски басейн: понижения с до - 1 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 6 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 8 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн в резултат на валежи днес сe очакват краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 30 и 31 декември са възможни повишения на водните нива във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки в басейна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 и 31 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 29, 30 и 31 декември, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Възможни са повишения на водните нива в средното и долното течение на основната река при селищата Велико Търново и Каранци, както и във водосборите на притоците й Голяма река, р. Джулюница и р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 29, 30, 31 декември и на 1 януари 2017 г. водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Черноморски басейн: в резултат на валежи днес са възможни краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на южночерноморските реки. На 30 и 31.12 речните нива в целия басейн ще се повишат незначително. Източнобеломорски басейн: вследствие на валежи днес се очакват незначителни повишения на речните нива в горното и средно течение на р. Тунджа, в горното течение на р. Марица и във водосборите на родопските й притоци. На 30 и 31 декември в резултат на валежи са възможни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на основните реки в басейна.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Днес са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките Места и Струма, в резултат на валежи. На 31 декември, вследствие на валежи се очакват незначителни повишения в горното течение на р. Места. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.