Очакват се несъществени изменения на речните нива

25 ноември 2016 | 08:04

По данни и  прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес ще е без валежи.В събота са възможни изолирани слаби валежи, количествата до 3 л/кв.м. В неделя - на места ще превали , количествата от 1-5 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч на 23 до 8 ч на 24 ноември  водните нива на по–голямата част от реките в страната са без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -17 см до +11 см;

Черноморски басейн: Не са регистрирани изменения;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +10 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 1-2 дни водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения или ще се понижават. Незначителни повишения в резултат на валежи са възможни на 27 ноември в средните и долни части от водосборите на реките западно от р. Искър.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 25, 26 и 27ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 25, 26 и 27 ноември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива ще бъдат без съществени изменения и ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения на нивата в резултат на валежи са възможни във водосборите на южночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 1-2 дни нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 27 ноември са възможни незначителни повишения на речните нива в горното и средното течение на р. Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.