Очакват се незначителни повишения на речните нива

12 януари 2018 | 15:25

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива са без съществени изменения и са с регистрирани колебания от -14 см до +10 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са под праговете за средни води. Над прага за средни води са водните количества на река Огоста при с. Бутан и река Вит при с. Търнене.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в басейна са останали без изменение или са се повишили с до +7 см. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на южно-черноморските реки (р. Факийска река с +16 см и р. Ропотамо с +40 см). Водното количество на река Факийска река при с. Зидарово е около прага за високи води, а над прага за средни води е водното количество на река Ропотамо при с. Веселие. Водните количества на останалите реки в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -7 см до +5 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на река Арда, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения, като са регистрирани колебания от -5 см до +5 см. Водните количества в басейна са около праговете за средни води. 

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като в резултат на валежи от дъжд и сняг са възможни незначителни повишения на водните нива на реките от басейна. На 14 и 15 януари водните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 13, 14 и 15 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи от дъжд и сняг речните нива във водосбора ще се повишават незначително. На 14 и 15 януари водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 13, 14, 15 и 16 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като вследствие оттичане през следващите 2 дни ще има незначителни повишения в долните течения на Бели и Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има незначителни повишения на водните нива на реките от басейна, като по-съществени ще бъдат повишенията на 13 януари във водосборите на южно-черноморските реки. На 14 и 15 януари  водните нива в басейна ще се понижават.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре вследствие на валежи от дъжд и сняг водните нива на реките в басейна ще се повишават незначително. На 14 и 15 януари речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

-        Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

-        Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 14 и 15 януари вследствие на валежи от дъжд и сняг са възможни незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 13 януари 2018 г. в планинската част на области Враца, Монтана, Ловеч,Габрово, Пловдив и Пазарджик, както и в области Смолян и Кърджали валежите от сняг, в комбинация с вятъра ще създават условия за образуване на навявания и преспи. За тези райони НИМХ-БАН обявява предупреждение първа степен - жълт код.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.01.2018 г. е 4 217,0 млн. м3 и представлява 65,0 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 81,5 % от общия им обем;
  • напояване – 47,3 % от общия им обем;
  • енергетика – 75,5 % от общия им обем.