Очакват се повишения на речните нива

08 юли 2019 | 15:12

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -27 см до +29 см; за водосбора на р. Искър от -14 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +7 см, за водосбора на р. Осъм от -22 см до +11 см; за водосбора на р. Янтра от -12 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -21 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Осъм (по основната река при с. Изгрев), р. Янтра (р. Джулюница при с. Джулюница).

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -1 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в басейна са останали без изменение. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с до -42/+42 см и на р. Въча при гр. Девин с до -87/+87 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Марица от -15 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -18 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -52 см до +62 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

 

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (08.07) и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Днес в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на Добруджанските реки. На 09.07 в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в планинската част на водосбора на р. Огоста и на Добруджанските реки. От обедните часове на 10.07 до следобедните часове на 11.07 ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще са повишенията на водните нива на реките: р. Ерма, р. Габерска, р. Искър (над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Бебреш), р. Вит (р. Калник, р. Каменка), р. Осъм (р. Черни Осъм, р. Бели Осъм, р. Команска, р. Суха), р. Янтра (над гр. Велико Търново), р. Русенски Лом (р. Бели Лом), Добруджанските реки.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

В следобедните и вечерни часове на 10.07 във водосборите на р. Скомля, р. Лом, горното и средното течение на р. Огоста и на р. Искър (над яз. Панчарево, в района на гр. София и в притоците ѝ р. Малък Искър и р. Златна Панега), в горните течения на реките Вит (в района на гр. Тетевен и в притоците ѝ р. Бели Вит, р. Черни Вит и р. Калник), Осъм (в района на гр. Троян и в притоците ѝ р. Бели Осъм и р. Черни Осъм), Янтра (по основната река над гр. Габрово и в притока ѝ р. Росица над гр. Севлиево);

Във вечерните часове на 10.07 и през нощта на 10 срещу 11.07 във водосборите на реките Янтра (по основната река над гр. Велико Търново и в притоците ѝ р. Белица (р. Дряновска, р. Еньовица) и р. Лефеджа (р. Голяма река в района на гр. Стражица, р. Джулюница, р. Веселина, р. Златаришка, р. Бебровска), Русенски Лом (в района на гр. Русе и в притоците ѝ р. Черни Лом, р. Бели Лом, р. Малки Лом) и във водосборите на Добруджанските реки (р. Царцар, р. Сенковец, р. Канагьол, р. Суха река).

   Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Водните количества на 09, 10 и 11.07.2019 г ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (08.07) и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Във вечерни часове на 09.07, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива в горните части от водосбора (по основната река над яз. Огоста и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста, р. Златица, р. Бързия и р. Ботуня). На 10 и 11.07 ще има повишения на речните нива в горните и средните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните количества на 09.07.2019 ще бъдат около средномногогодишните стойности, а 10 и 11.07.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре (08 и 09.07) водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От обедните часове на 10.07, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива в целия водосбор. Най-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Бебреш (водосбор на р. Малък Искър) и в средното и долното течение на основната река. Водните количества на р. Искър при гр. Нови Искър ще бъдат около прага за внимание, в долното течение на основната река ще бъдат под праговете за внимание. От следобедните часове на 11.07 речните нива ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  Водните количества за 09, 10 и 11.07.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (08.07) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 10 и 11.07 ще има повишения на водните нива на реките във водосбора. По-съществени ще бъдат повишенията в горното течение по основната река и в притоците ѝ р. Росица, р. Джулюница и р. Голяма река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 09, 10, 11, 12 и 13.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (08.07) и утре водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. На 10 и 11.07, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките Черни Лом, Бели Лом и Малки Лом. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (08.07) и утре ще има краткотрайни повишения на водните нива на Северночерноморските, в останалата част на басейна речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 10.07 до следобедните часове на 11.07 ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще са повишенията на водните нива на: р. Батова, р. Провадийска, р. Камчия, р. Двойница, р. Хаджидере, р. Ахелой, р. Айтоска, р. Средецка, р. Велека, р. Резовска.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

Във вечерните часове на 10.07 и през нощта на 10 срещу 11.07 в района на градовете Шабла, Каварна, Балчик, Варна, Бяла, Обзор, Несебар и във водосборите на реките Батова, Провадийска, Камчия (в района на гр. Шумен, гр. Търговище, гр. Смядово) в притока ѝ р. Луда Камчия (над яз. Камчия), както и във водосборите на Севернобургаските реки.

Източнобеломорски басейн: Днес (08.07) и утре в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на Родопските притоци на р. Марица и р. Арда. От обедните часове на 10.07 ще има значителни повишения на водните нива на р. Марица (водосбора над гр. Белово, р. Тополница, р. Луда Яна, р. Въча, р. Пясъчник, р. Чепеларска, р. Рахманлийска, р. Омуровска, р. Банска, р. Сазлийка, р. Харманлийска, р. Бисерска), р. Тунджа (водосбора над яз. Копринка, р. Асеновска, р. Мочурица), р. Арда (средното и долното течение), р. Бяла. Значително ще бъде повишението на водното ниво в средното и долното течение на основната река Марица.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

В следобедните и вечерни часове на 10.07 в горните течения на р. Тунджа (по основната река и в притоците ѝ над яз. Жребчево, в района на гр. Казанлък) и на р. Марица (по основната река над гр. Пазарджик и в притоците ѝ р. Стара (Костенецка), в района на гр. Костенец, р. Крива, р. Яденица, във водосбора на р. Лесковска (приток на р. Въча) и в горните течения на Старопланинските ѝ притоци – р. Тополница (над яз. Тополница), р. Луда Яна (над гр. Панагюрище и в района на гр. Стрелча), р. Стряма (в района на градовете Карлово, Сопот и Хисаря), р. Сазлийка (в района на градовете Стара Загора, Нова Загора, Раднево));

Във вечерните часове на 10.07 и през нощта на 10 срещу 11.07 в горното и средното течение на р. Тунджа (по основната река след яз. Копринка до гр. Ямбол и в притоците ѝ р. Енинска, р. Мъглишка, р. Радова, р. Топлата, р. Беленска, р. Асеновска, в района на гр. Сливен и р. Мочурица) и във водосбора на р. Марица (по основната река в района на гр. Пазарджик и гр. Пловдив и в притоците ѝ р. Чепинска, р. Тополница (след яз. Тополница) и р. Луда Яна (след вливането на р. Стрелчанска).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (08.07) и утре в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на Пиринските притоци на р. Струма и р. Места. От следобедните часове на 10.07 до следобедните часове на 11.07 ще има значителни повишения на водните нива в целите водосбори на р. Струма, р. Места и р. Доспат.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

В следобедните и вечерни часове на 10.07 в горното течение на р. Места (в притоците ѝ р. Белишка (в района на гр. Белица) и р. Исток (в района на гр. Разлог)) и в горното и средното течение на р. Струма (в района на градовете Перник, Радомир, Земен, Бобовдол и в притоците ѝ р. Конска, р. Арката, р. Джерман (в района на гр. Дупница), р. Рилска (в района на гр. Кочериново)).

Във вечерните часове на 10.07 и през нощта на 10 срещу 11.07 във водосбора на р. Благоевградска Бистрица в района на гр. Благоевград.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 9 юли 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 08.07.2019 г. е 4 406,8 млн. м3, представлява 67,9% и е 0,3%  помалка от сумата от общите им обеми към 05.07.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,6% от общия им обем;
  • напояване – 54,4% от общия им обем;
  • енергетика – 75,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 336,078млн. м3, което е 67,59% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 263,212млн. м3, което е 67,88% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 110,880млн. м3, което е 70,76% от общия му обем.

 

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 96,266млн. м3, което е 67,69% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ –197,175млн. м3, което е 49,29% от общия му обем.