Очакват се повишения на речните нива

21 ноември 2019 | 16:01

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Искър: от -12 см до +25 см; за водосбора на р. Вит: от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм: от -2 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра: от -11 см до +13 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения на водните нива във водосбора на р. Арда – по основната река при с. Вехтино и гр. Рудозем (+38 см), на р. Елховска при гр. Рудозем (+58 см), на р. Големица при с. Татул (+35 см), на р. Върбица при сп. Джебел (+74 см) и при Върли Дол (+145 см). Регистрираните изменения на нивото на р. Въча при м. Забрал (от -89 см до +88 см), на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +42 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -7 см до +10 см; за водосбора на р. Марица: от -12 см до +11 см; за водосбора на р. Арда: от -26 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Арда при с. Вехтино и на р. Върбица при сп. Джебел са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -2 см до +26 см; за водосбора на р. Струма от -34 см до +61 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Места при м. Момина кула, р. Струма при с. Марино поле, р. Лебница при с. Лебница, р. Струмешница при с. Струмешница и р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: От следобедните часове днес (21.11) и утре, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките в басейна. По-значителни ще са повишенията във водосборите на р. Осъм и в горното и средно течение на р. Янтра. На 23 и 24.11 речните нива в басейна ще се понижават, като са възможни повишения в резултат на оттичане в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.11) и утре в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в средните и долните части на водосбора. На 23 и 24.11 речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.11) и утре в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. На 23 и 24.11 речните нива ще се понижават. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.11.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От следобедните часове днес (21.11) и утре, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките в горното и средно течение на основната река и в притоците ѝ р. Росица и р. Джулюница. На 23 и 24.11 речните нива във водосбора ще се понижават, като са възможни повишения в резултат на оттичане в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24, 25 и 26.11.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (21.11) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (21.11) в резултат на валежи речните нива на Северночерноморските реки незначително ще се повишат. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи на 23.11 са възможни повишения на водните нива на Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения в следобедните часове на 21.11.2019 г. във водосбора на: р. Голяма Камчия (р. Кралевска, р. Драгановска).

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (21 и 22.11), в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията: на 21.11 - в горните и средните части от водосбора на р. Тунджа, в Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица и в горните и средни части от водосбора на р. Арда; на 22.11 - във водосбора на р. Тунджа, в средните и долните части от водосбора на р. Марица и в целите водосбори на р. Арда и р. Бяла. На 23 и 24.11 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има в средните и долните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения в обедните и следобедните часове на 21.11.2019 г. във водосбора на: р. Тунджа (в района над яз. Жребчево); р. Марица (по основната река в средното течение и в притоците ѝ р. Въча и р. Чепеларска – горно течение, водосборите на р. Черкезица, р. Рахманлийска, р. Азмака, р. Омуровска, р. Мечка, р. Текирска, р. Каялийска, Стара река, р. Банска, р. Меричлерска, р. Арпадере, р. Юручка, р. Сазлийка, р. Узунджовска, р. Хасковска, р. Харманлийска); р. Арда (във водосборите от горното течение над яз. Кърджали и в притока ѝ р. Върбица) и във сутрешните часове на 22.11.2019 г. във водосбора на: р. Марица (р. Яденица, р.Чепинска).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

-          Според последната симулация водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем няма да достигне жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 22.11.2019 г.

-          Според последната симулация водното количество на р. Маданска река при гр. Мадан няма да достигне жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 22.11.2019 г.

-          Водното количество на р. Ардинска река при гр. Ардино ще достигне жълтия праг на внимание в следобедните часове днес (21.11.2019 г.) и ще се задържи над него до ранните сутрешни часове на 22.11.2019 г.

-          Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград е достигнала жълтия праг на внимание днес (21.11.2019 г.) и ще се задържи над него до вечерните часове днес (21.11.2019 г.).

-          Водното количество на р. Върбица при с. Върли Дол ще достигне жълтия праг на внимание през нощта на 21 срещу 22.11.2019 г..

  

Западнобеломорски басейн: Днес и утре (21 и 22.11) в резултат на валежи ще има повишения на водните нива във водосборите на реките Места и Доспат, както и в долното течение на р. Струма (в притоците ѝ р. Лебница, р. Струмешница и р. Пиринска Бистрица). На 23 и 24.11 нивата на реките в басейна ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения в сутрешните часове на 22.11.2019 г. във водосборите на: р.Места (средното и долното течение); р. Струма (долното течение - р. Лебница, р. Струмешница).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 22 ноември 2019 г. в областите Смолян, Кърджали и Хасково е в сила жълт код (първа степен на предупреждение за потенциално опасно време) за обилни валежи. На места там количеството валеж за денонощието ще надхвърли 20 л/кв.м.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21.11.2019 г. е 3 531,8 млн. м3, представлява 54,4% от сумата от общите им обеми и е процентно равна на сумата от обемите към 20.11.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 66,5% от общия им обем;
  • напояване – 39,1% от общия им обем;
  • енергетика – 64,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 313,605 млн. м3, което е 63,07% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 231,338 млн. м3, което е 59,66% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 97,514 млн. м3, което е 62,23% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 31,764 млн. м3, което е 22,34% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 137,968 млн. м3, което е 34,49% от общия му обем.