Очакват се повишения на речните нива и са възможни локални поройни наводнения

29 ноември 2017 | 16:44

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на по-голямата част от реките в страната са се понижавали през изминалото денонощие. По-съществени повишения в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени във водосбора на р. Искър до + 26 см (Дунавски басейн) и във водосбора на р. Марица до + 23см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са под и около праговете за високи и средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 24 см до + 26 см

Черноморски басейн: колебания от - 5 см до + 15 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 80 см до + 23 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 15 см до + 6 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн речните нива днес ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене утре речните нива на реките, разположени западно от р. Янтра ще се повишават. На 1 и 2 декември вследствие на валежи от дъжд и снеготопене водните нива в басейна ще се повишават, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на реките западно от р. Вит и в горните течения на р. Янтра и р. Русенски Лом. От вечерните часове на 30 ноември до 2 декември има вероятност за поройни наводнения във водосборите на реките Ерма, Габерска, Нишава, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица, в горното течение на р. Огоста над яз. „Огоста“, в горното и средното течение на р. Искър (в притоците ѝ р. Витошка Бистрица, Владайска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър) и в горното течение на р. Янтра (в притоците ѝ Видима, Джулюница, Голяма река). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30 ноември, 1 и 2 декември ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес (29.11) и утре речните нива ще бъдат без съществени изменения. На 1 и 2 декември в резултат на валежи и снеготопене, ще има по-значително повишение на водните нива и опасност от поройни наводнения във водосборите на реките. Владайска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър. На 2 декември водните количества на р. Искър при гр. Нови Искър ще бъдат над жълтия праг за предупреждение. На 2, 3 и 4 декември по-значително ще бъде повишението на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 30 ноември, 1 и 2 декември , че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще са без изменение. Вследствие на валежи от дъжд на 2 декември ще започнат повишения в селия водосбор Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 30 ноември, 1, 2 и 3 декември водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива в горните части от водосбора ще започнат временно да се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в средните и долни части на основните реки. След временно понижение на речните нива утре се очакват нови повишения, вследствие на снеготопене и валежи от дъжд. На 30 ноемвмри – главно в горните части от водосбора, от 1 и 2 декември – в средните и долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 1 и 2 декември в резултат на валежи от дъжд ще има повишения на водните нива във водосбора на р. Камчия и южночерноморските реки, като по-значителни ще бъдат във водосбора на р. Камчия.

Източнобеломорски басейн: днес и утре в резултат на снеготопене речните нива в басейна ще се повишават незначително. 1, 2 и 3 декември в резултат на снеготопене и валежи от дъжд водните нива в басейна ще се повишат, по-значителни ще бъдат повишенията в горните и средните течения на р. Тунджа, р. Марица, р. Арда и р. Бяла.

В ранните часове на 2 декември ще има значителни повишения на водните нива и са възможни локални поройни наводнения в горното течение на р. Тунджа, в горното течение на Марица и родопските ѝ притоци, както и в горното течение на Арда.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че:
  • Водното количество на р. Черна река при Смолян се очаква да премине жълтия праг на внимание от вечерните часове утре до сутрешните часове на 3 декември
  • Водното количество на р. Арда при Рудозем ще премине жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 3 декември
  • Водното количество на р. Елховска река при Рудозем се очаква да премине жълтия праг за внимание в сутрешните часове на 2 декември
  • Водното количество на р. Върбица река при Златоград се очаква да премине жълтия праг за внимание в сутрешните часове на 2 декември

Западнобеломорски басейн: днес водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. Утре в резултат на снеготопене речните нива в басейна ще се повишават незначително. На 1 и 2 декември в резултат на валежи от дъжд и снеготопене водните нива на реките в басейна значително ще се повишат, като в долните течения на реките Места и Струма са възможни локални разливи.

На 1 и 2 декември са възможни локални поройни наводнения в басейна. На 1 декември – в горното течение на р. Струма, а на 2 – във водосборите на реките Доспат и Места и в средното и долното течение на Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

За 30 ноември 2017 г. в почти цялата страна НИМХ – БАН обявява жълт код (първа степен на опасност) за силен вятър. В източната половина от страната и в районите разположени на север от планините ще  духа силен и бурен южен вятър, с пориви до около 25 м/с.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 29 ноември 2017 г. е 3774 млн. м3 и представлява 58,1 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 76,8 % от общия им обем
  • напояване – 42,7 % от общия им обем
  • енергетика – 67,1 % от общия им обем.