Очакват се повишения на речните нива в резултат на валежи

09 юли 2019 | 15:32

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -20 см до +24 см; за водосбора на р. Искър от -15 см до +32 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +7 см, за водосбора на р. Осъм от -13 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -8 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Янтра (р. Джулюница при с. Джулюница).

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -3 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. 

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в басейна са останали без изменение. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с до -42/+42 см и на р. Въча при гр. Девин с до -87/+87 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Арда от -20 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (09.07) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Днес в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в планинската част на водосбора на р. Огоста и на Добруджанските реки. От обедните часове на 10.07 до следобедните часове на 11.07 ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще са повишенията на водните нива на реките: р. Ерма, р. Габерска, р. Цибрица, р. Огоста, р. Искър (над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Малък Искър, р. Златна Панега), р. Вит (р. Черни Вит, р. Бели Вит), р. Осъм (в района на гр. Ловеч), р. Янтра (планинската част на водосбора на притока ѝ р. Росица, водосбора над гр. Велико Търново, р. Лефеджа), Добруджанските реки. От следобедните часове на 11.07 и на 12.07 речните нива в басейна ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения: през деня на 10.07 в горните и средните течения: на р. Огоста (в района на градовете Монтана и Враца и в притока ѝ р. Скът); на р. Искър (над яз. Искър, в района на градовете Самоков, София, Нови Искър и в притоците ѝ р. Искрецка, р. Трескавец, р. Малък Искър, р. Косматица и р. Златна Панега); на р. Вит (в района на гр. Тетевен и в притока ѝ р. Каменка); на р. Осъм (в района на гр. Ловеч и в притока ѝ); на р. Янтра (по основната река над гр. Велико Търново и в притоците ѝ р. Росица в района на гр. Севлиево, р. Белица (р. Дряновска, р. Еньовица) и р. Лефеджа (р. Голяма река в района на гр. Стражица, р. Джулюница, р. Златаришка, р. Бебровска); на р. Суха река (в района на гр. Добрич).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 10, 11 и 12.07.2019 г ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (09.07) във вечерни часове, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива в горните части от водосбора (по основната река над яз. Огоста и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста, р. Златица, р. Бързия и р. Ботуня). На 10 и 11.07 ще има значителни повишения на речните нива в горните и средните части на водосбора (в района на градовете Монтана и Враца и в притока ѝ р. Скът). От следобедните часове на 11.07 и на 12.07 речните нива във водосбора ще се понижават.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 10, 11 и 12.07.2019 ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От обедните часове на 10.07, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива в целия водосбор. Най-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Малък Искър, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества на р. Искър при гр. Нови Искър ще бъдат около прага за внимание, в долното течение на основната река ще бъдат под праговете за внимание. От следобедните часове на 11.07 и на 12.07 речните нива във водосбора ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 10, 11 и 12.07.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (09.07) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 10 и 11.07 ще има повишения на водните нива на реките във водосбора. По-съществени ще бъдат повишенията в горното течение по основната река (водосбора над гр. Велико Търново) и в притоците ѝ р. Росица, р. Джулюница и р. Голяма река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12, 13 и 14.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (09.07) водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. На 10 и 11.07, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките Черни Лом, Бели Лом и Малки Лом. От следобедните часове на 11.07 и на 12 и 13.07 речните нива ще се понижават. От следобедните часове на 14.07 в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките Черни Лом и по основната река в района на гр. Русе. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (09.07) ще има краткотрайни повишения на водните нива на Северночерноморските реки, в останалата част от басейна речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От обедните часове на 10.07 до следобедните часове на 11.07 ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще са повишенията на водните нива на: р. Батова, р. Провадийска, р. Камчия (р. Врана, р. Луда Ламчия, р. Елешница), р. Двойница, р. Бяла, р. Хаджидере, р. Ахелой, р. Айтоска, р. Средецка, р. Дяволска, р. Караагач, р. Велека, р. Резовска. От следобедните часове на 11.07 и на 12.07 речните нива ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения: през деня на 10.07 и във вечерните часове на 10 срещу 11.07: във водосбора на р. Главница (приток на р. Провадийска); в горното и средното течение на р. Камчия (в района на яз. Тича, в района на гр. Шумен и в притоците ѝ р. Драгановска, р. Герила, р. Буклуджадере, р. Стара река, р. Златарска, р. Селска, р. Токатдере, р. Луда Камчия (в района на яз. Цонево); във водосборите на Южночерноморските реки (в горното течение на р. Факийска и във водосборите на реките Велека и Резовска).

Източнобеломорски басейн: Днес (09.07) в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на Родопските притоци на р. Марица и р. Арда. От обедните часове на 10.07 ще има значителни повишения на водните нива на р. Марица (водосбора над гр. Белово, р. Тополница, р. Луда Яна, р. Въча, р. Пясъчник, р. Чепеларска, р. Рахманлийска, р. Омуровска, р. Банска, р. Сазлийка, р. Харманлийска, р. Бисерска), р. Тунджа (водосбора над яз. Копринка, р. Енинска, р. Асеновска, р. Мочурица), р. Арда ( (средното и долното течение), р. Бяла. Значително ще бъде повишението на водното ниво в средното и долното течение на основната река Марица. От следобедните часове на 11.07 и на 12.07 речните нива ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения: през деня на 10.07 и във вечерните часове на 10 срещу 11.07 във водосборите на: р. Тунджа (в горното течение: в притоците ѝ над яз. Копринка, в района на гр. Казанлък и в притока ѝ р. Поповска, както и в долното течение по основната река в района след гр. Елхово и в притоците ѝ р. Араплийска, р. Синаповска, р. Куруджа, р. Воденична, р. Манастирска); р. Марица (по основната река и в Рило-Родопските ѝ притоци - р. Стара (Костенецка), р. Крива, р. Яденица, р. Чепинска, р. Стара (Пещерска), р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска, р. Черкезица, р. Мечка, р. Каялийска, р. Банска, р. Харманлийска, р. Бисерска, р. Лозенска, както и в долните течения на Старопланинските ѝ притоци, в района на градовете Пазарджик, Стамболийски, Пловдив, Асеновград, Първомай, Чирпан, Хасково, Димитровград, Гълъбово, Симеоновград, Харманли, Любимец, Свиленград); р. Арда (по основната река над яз. Кърджали и в притоците ѝ р. Бориковска, р. Черешовска, р. Есенишка, р. Черна река в района на гр. Смолян, р. Боровинска, р. Малка Арда, , р. Давидковска, р. Боровица, р. Перперек, в горното течение на р. Крумовица); р. Бяла – целия водосбор.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (09.07) в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на Пиринските притоци на р. Струма и р. Места. От следобедните часове на 10.07 до следобедните часове на 11.07 ще има значителни повишения на водните нива в целите водосбори на р. Струма, р. Места и р. Доспат. От следобедните часове на 11.07 и на 12.07 речните нива ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения: през деня на 10.07 и във вечерните часове на 10 срещу 11.07 във водосбора на: р. Места (в притоците ѝ р. Бяла Места, р. Белишка в района на гр. Белица, р. Неврокопска в района на гр. Гоце Делчев, р. Мътница, р. Бистрица); р. Струма (в притоците ѝ р. Новоселска, р. Джерман, р. Копривен, р. Рилска, р. Лисийска, р. Благоевградска Бистрица в района на градовете Кюстендил, Дупница, Благоевград).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 10.07.2019 г. НИМХ обявява жълт код в 21 области и оранжев код в 7 области от страната (съответно първа и втора степен на предупреждение за опасно метеорологично време). Очакват се значителни количества валеж и гръмотевична дейност. В източните и южните райони на страната валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък (11.07.2019 г.) и там количествата на валежа ще са по-големи.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 09.07.2019 г. е 4 396,6 млн. м3, представлява 67,7% от сумата на общите им обеми, което е с 0,2% по-малко от обема на 08.07.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,5% от общия им обем;
  • напояване – 54,2% от общия им обем;
  • енергетика – 75,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 336,711 млн. м3, което е 67,72% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 262,536 млн. м3, което е 67,70% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 109,054 млн. м3, което е 69,59% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 95,554 млн. м3, което е 67,19% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ –196,160 млн. м3, което е 49,04% от общия му обем.