Оранжев код за силни валежи в 16 области обяви НИМХ-БАН

23 октомври 2017 | 16:48

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) издаде  предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни валежи в 16 области от Централна и Източна България за 24 октомври 2017 г. Очакват се валежи с количества от 35 до 50 л/кв. м за 24 часа. Локално са възможни количества и до 60 л/кв. м. В останалите 12 области предупреждението е жълт код за валежи с количества от 15 до 30 л/кв.м, локално и до 40 л/кв.м за денонощие. В източните райони има предупреждение и за силен 15-20 м/сек. североизточен вятър.

През изминалото денонощие речните нива в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения е отчетено по-значително колебание на водното ниво (-24/+18 см)  във водосбора на р. Искър (Дунавски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са под  праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -24 см до +18 см;

Черноморски басейн: колебания от -2/ +2 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -13 см до +14 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -6 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес  и утре в резултат на валежи водните нива ще започнат да се повишават като първо ще са в реките от западните части на басейна, а през нощта - и в тези от централните и източни части. От следобедните часове на 24 октомври  в реките от западните части на басейна ще започне понижение на нивата, като на 25 октомври  понижението на речните нива ще е вече в целия басейн. Повишения ще са възможни все още само в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. По-значителни повишения се очакват  във водосборите на Осъм и Янтра.

Опасност от поройни наводнения ще има в горните и средни части от водосбора на р. Осъм, както и във водосбора на р. Янтра (без водосбора на притока й р. Лефеджа и водосбора на главната река след вливането на р. Лефеджа) около 21:00 UTC (+3 часа местно време) на 23.10.2017 г.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 24, 25 и 26.10.2017 г. около и над средномногогодишните стойности. От вечерните часове днес (23.10) и на 24.10 ще има повишения на водните нива на реките в басейна, като по-съществени ще бъдат във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега. На 24.10 и 25.10 ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 23, 24 и 25.10.2017 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. На 23 и 24.10 в резултат на валежи повишения ще има в реките от целия водосборен басейн на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водни количества в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27.10.2017 г. около и над средномногогодишните стойности. Днес речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 24-26.10 се очакват повишения на речните нива вследствие на валежи, през първия ден главно в горните части на водосбора, от 25.10 - в средните и долните части на основните реки, като по-съществени ще бъдат те по р. Черни Лом. От вечерните часове на 25.10 ще започне процес на понижение на речните нива във водосбора, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долното течение на основната река до сутрешните часове на 27.10. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 24.10 вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива реките от целия басейн, като по-съществени повишения ще има в южночерноморските реки (р. Средецка, р. Факийска, р. Велека).

Източнобеломорски басейн: От вечерните часове днес и в следващите два дни в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават. На 24.10 по-значителни ще бъдат повишенията на водните нива в горното и средното течение на р. Тунджа, в старопланинските и родопските притоци на р. Марица, както и в целите водосбори на р. Арда и р. Бяла. От 25.10 ще започнат понижения на нивата в реките от басейна, като все още повишения ще има само в долните течения на основните реки.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

 • Водното ниво на р.Тунджа при Ямбол се очаква да премине жълтия праг за предупреждение в късните вечерни часове на 25.10.
 • Водното ниво на р.Тунджа при Елхово се очаква да премине жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 26.10.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

 • Водното количество на р. Черна при Смолян се очаква да премине жълтия праг на предупреждение в ранните сутрешни часове на 24.10.2017 г.
 • Водното количество на р. Елховска при Рудозем се очаква да премине жълтия праг на предупреждение в обедните часове на 24.10.2017 г.
 • Водното количество на р. Маданска при гр. Мадан се очаква да премине жълтия праг на предупреждение в обедните часове на 24.10.2017 г.
 • Водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино се очаква да премине жълтия праг на предупреждение в сутрешните часове на 24.10.2017 г.
 • Водното количество на р. Върбица при Златоград се очаква да премине жълтия праг на предупреждение в сутрешните часове на 24.10.2017 г.
 • Водното количество на р. Върбица при Върли Дол се очаква да премине жълтия праг на предупреждение в обедните часове на 24.10.2017 г.
 • Водното количество на р. Джебелска при Джебел се очаква да премине жълтия праг на предупреждение в следобедните часове на 24.10.2017 г..
 • Водното количество на р. Елбасан дере при Крумовград се очаква да премине жълтия праг на предупреждение в сутрешните часове на 24.10.2017 г.

В периода 23-24.10 опасност от поройни наводнения ще има:

-          във водосбора на р. Крумовица (приток на р. Арда) и в района на яз. Студен Кладенец, горните части от водосбора на р. Тополница, във водосбора на р. Пясъчник в частта над яз. Пясъчник, във водосборите на р. Рахманлийска, р. Черкезица, р. Узонджовка, р. Арпадере (притоци на р. Марица), както и в горното течение на р. Тунджа около 21:00 UTC (+3 часа местно време) на 23.10.2017 г.

Западнобеломорски басейн: От обедните часове днес вследствие на валежи ще започнат повишения на водните нива в басейна, който ще продължат и утре.  По-значителни ще бъдат в долното течение на р. Струма и в целите водосбори на р. Места и р. Доспат. От 25.10 ще започнат понижения на нивата в реките от басейна, като все още повишения ще има само в долните течения на основните реки.

В периода 23-24.10 опасност от поройни наводнения ще има:

-        в долните части от водосбора на р. Струма и притока й р. Цапаревска, както и в горните и долни части от водосбора на р. Места около 15:00 UTC (+3 часа местно време) на 23.10.2017 г.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 24 октомври 2017 г. НИМХ-БАН издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни валежи в 16 области от Централна и Източна България. Там се очакват валежи с количества от 35 до 50 л/кв.м за 24 часа; локално са възможни количества и до 60 л/кв.м. В останалите 12 области предупреждението е жълт код за валежи с количества от 15 до 30 л/кв.м, локално и до 40 л/кв.м за денонощие. В източните райони има предупреждение и за силен 15-20 м/сек. североизточен вятър.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.10.2017 г. е 3 788,8 млн. м3 и представлява 58,4% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 78,2% от общия им обем;
 • напояване – 42,0% от общия им обем;
 • енергетика – 67,7% от общия им обем.