Категории
Министерство

П Р О Т О К О Л

31 януари 2018 | 14:13

За проведен тест с кандидатите за длъжностите държавен експерт (1 бр.) и главен експерт (1 бр.) в отдел „Последващ контрол“, ГД ОПОС

 

 

 1. Кандидати, явили се на тест.

 

На тест проведен на 22.01.2018 г. в сградата на Министерство на околната среда и водите на бул. “Княгиня Мария Луиза” № 22, от 10.00 ч. се явиха следните кандидати:

 

 

Списък с резултатите на кандидатите, явили се на тест:

 

Име, презиме и фамилия на кандидатите

 

 

 

За длъжността държавен експерт:

 

Брой точки получени на теста

Оценка по петобалната система

 1. Кирилка Данчева Георгиева

19

4,75

 1. Андриана Николова Печева

                 18

4,50

 1. Ирина Стефанова Минева

15

3,00

 1. Марио Петков Ханджиев

20

5,00

 1. Венелина Петрова Драгижева-Ганева

Не се е явила

 1. Анелия Живкова Атанасова

13

3,00

 1. Силвия Петкова Радева

Не се е явила

 

За длъжността главен експерт:

 

 

 

 1. Анелия Живкова Атанасова

13

3,00

 1. Венелина Петрова Драгижева-Ганева

Не се е явила

 1. Лилия Василева Йорданова

20

5,00

 1. Андриана Николова Печева

18

4,50

 1. Силвия Петкова Радева

Не се е явила

 1. Ирина Стефанова Минева

15

3,00

 1. Кирилка Данчева Георгиева

19

4,75

 

 

 

 1. Въз основа на резултатите от теста,

 

а) Допускат се до интервю следните кандидати, които са получили оценка на

теста - минимум „4“ по петобална система :

 

Име, презиме и фамилия на кандидатите

 

За длъжността държавен експерт:

 

 1. Кирилка Данчева Георгиева
 2. Андриана Николова Печева
 3. Марио Петков Ханджиев
 
 

 

За длъжността главен експерт:

 

 1. Лилия Василева Йорданова
 2. Андриана Николова Печева
 3. Кирилка Данчева Георгиева
 
 

 

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 06.02.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на МОСВ на бул.“Княгиня Мария Луиза” № 22 за провеждане на интервю.

 

 

б) Не се допускат до интервю следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия на кандидатите

Основание за недопускане:

 

За длъжността държавен експерт:

 

 

 1. Ирина Стефанова Минева

           Оценка по-ниска от „4“

 1. Венелина Петрова Драгижева-Ганева

Не се е явила

 1. Анелия Живкова Атанасова

Оценка по-ниска от „4“

 1. Силвия Петкова Радева

Не се е явила

 

За длъжността главен експерт:

 

 

 1. Анелия Живкова Атанасова

Оценка по-ниска от „4“

 1. Венелина Петрова Драгижева-Ганева

Не се е явила

 1. Силвия Петкова Радева

Не се е явила

 1. Ирина Стефанова Минева

Оценка по-ниска от „4“