Речни нива

 • Речните нива остават без съществени изменения

  16 октомври 2018 | 15:53

  Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт п...

 • Нивата на реките ще останат без промяна

  15 октомври 2018 | 15:34

  Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и а...

 • Речните нива остават без съществени изменения

  12 октомври 2018 | 16:28

  Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт п...

 • Речните нива остават без изменения

  11 октомври 2018 | 15:19

  Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматич...

 • Речните нива ще останат без промяна

  10 октомври 2018 | 15:23

  Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и авт...

 • Речните нива - без съществени изменения

  09 октомври 2018 | 15:32

  Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматич...

 • Речните нива остават без съществени изменения

  08 октомври 2018 | 14:11

  Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматич...

 • Речните нива ще останат без съществени изменения

  05 октомври 2018 | 14:51

  Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и а...

 • Речните нива се понижават

  04 октомври 2018 | 16:04

  Анализът  на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и авт...

 • Речните нива ще останат без промяна

  03 октомври 2018 | 14:22

  Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и а...

 • Речните нива се понижават или остават без съществени изменения

  02 октомври 2018 | 14:47

  Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт п...

 • Интензивни валежи може да повишат нивата на реките

  01 октомври 2018 | 15:39

  Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и а...