Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СТАНОВИЩА ПО ЕО -2013 Г.

03 ноември 2016 | 05:23

 
    • Съобщение за Становище по екологична оценка № 7-4/2013 г. , с което се съгласува Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) за периода 2014-2020 г., с възложител Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие/21.12.2013 г./