Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СТАНОВИЩА ПО ЕО ЗА ПЕРИОДА 2007-2012

03 ноември 2016 | 05:23
    • Съобщение за Становище по екологична оценка № 2-1/2010 г. за Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация и застрояване на ваканционно селище "Боровец Лейкс" в поземлени имати № 65231.917.517 (341018) и № 65231.917.469 (341017) в местност "Луковица", землището на гр. Самоков /16.03.2010 г./